Tuyển chọn cán bộ cho Chi nhánh mới tại Đô Lương (Nghệ An)

13/03/2007
Thực hiện kế hoạch mở rộng họat động của Quỹ Tình thương trong năm 2007, ngày 7/3/2007 Ban Giám đốc Quỹ Tình thương phối hợp với Hội LHPN huyện Đô Lương đã tiến hành tuyển chọn nhân sự cho Chi nhánh mới tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Tham gia thi tuyển có 11 thí sinh đã tốt nghiệp các trường đại học, trung cấp thuộc khối kinh tế, là con em của địa phương. Trải qua 2 phần thi về nghiệp vụ kế toán và kỹ năng giao tiếp có 4 thí sinh đã được lựa chọn.

 

Quỹ Tình thương Đô Lương là chi nhánh thứ 18, đồng thời sẽ là chi nhánh đầu tiên thí điểm phương pháp cho vay cá nhân (ASA), nếu thí điểm thành công sẽ có ngày càng nhiều phụ nữ nghèo được thụ hưởng chương trình. Chính vì vậy, các cán bộ của chi nhánh mới Đô Lương sẽ được chuyên gia của Hiệp hội tương hỗ CARD – Phi-lli-ppin trực tiếp đào tạo và vận hành mở chi nhánh mới tại cơ sở trong thời gian 3 tháng. Đây sẽ là những cán bộ nguồn của Quỹ Tình thương khi triển khai nhân rộng. Theo kế hoạch chi nhánh 18 Đô Lương sẽ được khai trương vào đầu tháng 4/2007.

Thuỳ Linh - Quỹ TYM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video