TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tới từng cán bộ, hội viên, phụ nữ

27/04/2022
Sáng nay, ngày 27/4, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam khai mạc hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh việc phổ biến, tuyên truyền về những nội dung mà Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII đã quyết nghị, thống nhất nhận thức và cụ thể vào chương trình, kế hoạch thực hiện

Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 27 - 29/4/2022, trong đó 2 ngày nghe các chuyên đề và 1 ngày thảo luận các giải pháp để thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu TW tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển kết hợp trực tuyến tại hơn 4.000 điểm cầu trên cả nước từ TW đến cơ sở.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TW tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

Phát biểu mở đầu hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh: “Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên sau Đại hội là phải phổ biến, tuyên truyền về những nội dung mà Đại hội đã quyết nghị, thống nhất nhận thức và cụ thể vào chương trình, kế hoạch thực hiện. Đây là lần đầu tiên Trung ương Hội tổ chức Hội nghị với quy mô lớn, đối tượng rộng như vậy, từ Trung ương trực tuyến đến tất cả các cấp Hội trong cả nước với trên 4.000 điểm cầu và trên 60.000 đại biểu cán bộ hội từ TW đến cơ sờ, đặc biệt trong đó gần 48.000 chị là chi hội trưởng tham dự.”

Nội dung của Hội nghị sẽ tập trung những nội dung cốt lõi nhất, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội; thống nhất nhận thức về: (1) phong trào thi đua, (1) cuộc vận động, (2) khâu đột phá và các (8) chỉ tiêu chủ yếu, (3) nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các vấn đề khác. Nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ và nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới, liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu từ Hội LHPN tỉnh/thành đến cơ sở

Để Nghị quyết thực sự "thấm" vào từng cán bộ, hội viên phụ nữ thì việc quán triệt, tuyên truyền sẽ phải tiếp tục, thường xuyên thực hiện trong suốt cả nhiệm kỳ, không chỉ trong đội ngũ cán bộ Hội mà phải đến từng hội viên, phụ nữ cả nước với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện từng đối tượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên truyền các cấp… Đặc biệt, Nghị quyết phải được cụ thể trong chương trình, kế hoạch thực hiện của từng cấp Hội; ngay sau hội nghị, các cấp Hội phải tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả góp phần nâng cao đời sống hội viên, phụ nữ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của mỗi địa phương, đơn vị; khắc phục triệt để bệnh hình thức qua loa, đại khái; kịp thời phát hiện khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu học tập, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Hội ở mỗi cấp.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương trình bày tại hội nghị 

Tại phiên khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã triển khai chuyên đề: Tổng quan chung Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đặc biệt, buổi đầu triển khai học tập Nghị quyết cũng là ngày cuối cùng của đợt nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, phấn đầu có 130 mô hình sinh kế hỗ trợ chị em vùng biên ổn định cuộc sống góp phần giữ vững biên giới, vì vậy Phó Chủ tịch đã đề nghị toàn thể đại biểu dự hội nghị ở tất cả các điểm cầu chung tay nhắn tin ủng hộ chương trình (tính đến sáng 27/4/2022, cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đã nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với 2,8 tỷ đồng).

Các đại biểu dự hội nghị chung tay nhắn tin ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cụ thể, về mục tiêu, Đại hội xác định phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các đại biểu đã bày tỏ quyết tâm sẽ nhanh chóng triển khai, thực hiện các cuộc vận động, chương trình, nhiệm vụ, khâu đột phá… vừa được thông qua để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XIII vào cuộc sống, phù hợp với điều kiện thực tế và công tác Hội của địa phương.

 

Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII lần đầu tiên được triển khai với quy mô lớn vừa trực tiếp và trực tuyến tại 4.053 điểm cầu; trong đó có  4 điểm cầu TW, 3 điểm cầu tỉnh, thành, 580 điểm cầu huyện, 3.406 điểm cầu xã.

Tổng số đại biểu tham dự chương trình lên đến 62.132, trong đó TW là 363; Tỉnh/thành là 1.781; Huyện là 5.181; Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở là 9.045; Uỷ  viên BCH Hội phụ nữ cơ sở và chi hội trưởng là 47.263.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video