Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cơ sở các tỉnh, thành phía Nam nhiệm kỳ 2020- 2025 vượt so với chỉ tiêu

27/08/2020
Đến nay, đã có 2.665/2.665 cơ sở (đạt 100%) thuộc 21 tỉnh, thành phố phía Nam đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở đã vượt so với chỉ tiêu quy định.
Ban Chấp hành Đảng bộ phường 6, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 (nguồn ảnh: http://www.phuong6govap.gov.vn/)

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, các văn bản chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh/thành phía Nam đã kịp thời hướng dẫn Hội LHPN các cấp tham gia vào công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội; đồng thời chủ động, tích cực phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tham mưu, giới thiệu với cấp ủy về công tác cán bộ nữ.

Đến nay, đã có 2.665/2.665 cơ sở (đạt 100%) thuộc 21 tỉnh, thành phố đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả cụ thể về số nữ tham gia cấp ủy cơ sở như sau:

- Tổng số cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành: 10.419/36.474 người (đạt 28,57%), trong đó cán bộ nữ dân tộc thiểu số (DTTS): 391 người.

+ Số cơ sở đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên: 2.273/2.665 cơ sở (85,29%).

+ Số cơ sở có tỷ lệ cấp ủy viên nữ dưới 15%: 364/2.665 cơ sở (13,65%).

+ Số cơ sở không có cán bộ nữ tham gia cấp ủy: 28/2.665 cơ sở (1,05%).

- Tổng số cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ: 2.132/11.122 người (đạt 19,17%), trong đó cán bộ nữ DTTS: 67 người.

+ Cán bộ nữ giữ chức danh Bí thư: 449 người (trong đó có 15 DTTS).

+ Cán bộ nữ giữ chức danh Phó Bí thư: 888 người (trong đó có 29 DTTS).

- Tổng số cán bộ Hội LHPN cơ sở tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025:2.160 người (của 2.135/2.665 cơ sở, đạt 80,63%). Một số địa phương đồng thời có Chủ tịch và Phó Chủ tịch; Chủ tịchcán bộ văn phòng tổ chức UBND xã kiêm chi hội trưởng tham gia cấp ủy cơ sở.

Kết quả trên cho thấy, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025 vượt so với chỉ tiêu (Chỉ thị 35-CT/TW). 21/21 tỉnh, thành có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy bình quân trên 20%, chiếm tỷ lệ cao là TP.HCM (40,81%), Bình Dương (35,16%)…

Điều đó thể hiện công tác cán bộ nữ ngày càng được cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ nữ, cán bộ Hội phấn đấu, khẳng định vai trò của mình. Tuy nhiên, còn 364/2.665 cơ sở tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy dưới 15%, 28/2.665 cơ sở không có cán bộ nữ tham gia cấp ủy, 1.038/2.665 cơ sở không có cán bộ nữ tham gia BTV, 530/2.665 cơ sở không có cán bộ Hội tham gia cấp ủy.

Nguyên nhân do một số địa phương cán bộ nữ/cán bộ Hội được giới thiệu vào cấp ủy nhưng kết quả bầu cử không trúng; còn thiếu nguồn cán bộ nữ nên tỷ lệ giới thiệu vào danh sách bầu không cao; một số nơi cán bộ nữ/cán bộ Hội chưa đủ tiêu chuẩn (đang trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng về LLCT, QLNN và chuyên môn), nên không thể cơ cấu, hoặc một số nơi Đại hội bầu khuyết chờ đủ tiêu chuẩn sẽ bổ sung sau;...

Thanh Huyền, Ban Công tác phía Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video