TYM thông báo tuyển dụng vị trí lái xe

15/10/2021
Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) là đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (cho vay vốn, huy động tiết kiệm) và các dịch vụ phi tài chính dành cho đối tượng khách hàng là phụ nữ trong đó ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 01 lái xe cho Trụ sở chính tại Hà Nội.
Thông tin chi tiết tải về tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video