Ủy viên nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XII đạt trên 23%

29/10/2020
Trong số 13 ủy viên được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 3 ủy viên là nữ, đạt tỷ lệ 23,07%.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025 (nguồn ảnh https://nhandan.com.vn/)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 47 đồng chí ủy viên (trong đó có 10 ủy viên là nữ, chiếm tỉ lệ 21,27%) và công bố kết quả Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII đã bầu 13 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII, bầu Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu 11 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Số nữ tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 3/13 (chiếm tỉ lệ 23,07%), tăng so với nhiệm kỳ trước chỉ đạt tỷ lệ 13,33% (2/15).

Bà Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 2025, với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Ngọc Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video