Vĩ đại mà bình dị

03/05/2007
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, nhưng đồng thời là tấm gương đạo đức của một người bình thường ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành người cách mạng, người công dân trong xã hội….

Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại. Ngay từ thuở thiếu thời, Hồ Chí Minh đã lựa chọn rõ ràng mục tiêu phấn đấu của cả đời mình vì nước, vì dân. Trên con đường thực hiện mục tiêu đó, Người đã chấp nhận sự hy sinh không quản gian nguy, kiên định, dũng cảm và sáng suốt để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện bằng được mục tiêu đó. Sự kiên định mục tiêu phấn đấu trong suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhân dân thế giới thừa nhận và kính phục. Trong bức điện chia buồn gửi Đảng ta khi Bác mất, Đảng cộng sản Cu-ba viết: “Hiếm” có một nhà lãnh đạo nào, trong những giờ phút thử thách lại tỏ ra sáng suốt, bình tĩnh, gan dạ, quên mình, kiên nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy.

 

Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt được mục đích cách mạng. Cuộc đời Người là một chuỗi năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ. Vượt qua bao khó khăn, Người kiên trì mục đích của cuộc sống, bảo vệ chân lý, giữ vững quan điểm, khí phách; bình tĩnh, chủ động vượt qua mọi thử thách. Người tự dăn mình: “Muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao”.

 

Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Hồ Chí Minh có tình thương bao la với tất cả mọi kiếp người. Người luôn luôn tin tưởng ở con người, tin tưởng vào sức mạnh và trí tuệ của nhân dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nguyện làm “người đầy tớ trung thành của nhân dân”, “người lính vâng mệnh lệnh nhân dân trước mặt trận”.

 

Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người. Với tình yêu bao la, Người dành tình thương cho tất cả, chia sẻ nỗi đau của mỗi người. Người nói: “Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”.

 

Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Hồ Chí Minh sống thực sự cần, kiệm, giản dị, coi khinh xa hoa, không ưa chuộng những nghi thức trang trọng. Suốt đời Người sống trong sạch, vì dân vì nước, vì con người, không gợn chút riêng tư. Người đã đề ra tư cách người cách mạng cho cán bộ, đảng viên và tự mình gương mẫu thực hiện.

 

Bấy nhiêu đức tính cao cả chung đúc lại trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trở nên cao thượng tuyệt vời. Nhưng cũng chính từ sự kết hợp của những đức tính đó, Người là tấm gương bình dị, cụ thể, gần gũi mà mọi người đều có thể noi theo.

Theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Ban Tư tưởng Văn hoá T.W

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video