Việt Nam: Tỉ lệ tử vong mẹ ở vùng sâu, vùng xa còn cao

24/12/2004
Ngày 20/12/2004, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã họp báo công bố bản báo cáo Tình trạng dân số thế giới năm 2004 với tiêu đề "10 năm thực hiện bản thoả thuận Cairo: Dân số, sức khoẻ, sinh sản và nỗ lực toàn cầu xoá đói giảm nghèo".

Theo báo cáo của UNFPA, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ. Tuy vậy, vẫn còn nhiều thách thức như: tỉ lệ tử vong mẹ ở các tỉnh vùng sâu, xùng xa cao hơn nhiều so với ở thành thị, các trung tâm công nghiệp. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy số trường hợp tử vong mẹ ở tỉnh Cao Bằng là 411/100.000 sản phụ, trong khi ở tỉnh Bình Dương, tỉ lệ này chỉ là 45/100.000. Bên cạnh đó, đại dịch HIV/AIDS đang có nguy cơ bùng phát tại Việt Nam khi trung bình mỗi ngày có tới 45 người nhiễm mới HIV/AIDS.

 

Ông Nguyễn Thiện Trưởng -Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình & Trẻ em, cho biết mức tăng dân số của Viẹt Nam giai đoạn 2003-2005 là 1,3%. Chỉ số này cao hơn so với những năm trước mà nguyên nhân chính là do tỉ lệ phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ và số người sinh con thứ 3 đang khá lớn. Theo kế hoạch, trong năm 2005, Chính phủ sẽ dành 50 tỉ đồng thực hiện các biện pháp KHHGĐ để giảm tỉ lệ gia tăng dân số.

Theo báo Tiền phong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video