Vĩnh Long: Thực hiện hiệu quả chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"

26/07/2019
Thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã tập trung tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức cho phụ nữ về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em…

Nổi bật là các cấp hội tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em tại các buổi sinh hoạt dưới cờ vào thứ hai hàng tuần tại các trường THCS; sinh hoạt chi tổ hội, tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân cho tất cả các tầng lớp nhân dân tham dự.

Qua đó, các cấp hội vận động thành lập được 14 mô hình, CLB, có trên 200 thành viên tham gia; riêng Hội LHPN tỉnh xây dựng mô hình điểm “Giảm thiểu xâm hại trẻ em” tại xã Trung Nghĩa (Vũng Liêm), có 40 thành viên.

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh còn tổ chức các lớp tập huấn cung cấp kiến thức về phòng tránh xâm hại trẻ em, kỹ năng về phòng chống bạo lực, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các nguy cơ bị xâm hại. Các cấp hội còn tham gia hòa giải 248 vụ, việc liên quan đến mất đoàn kết, hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình.

Qua đó, hòa giải thành 151 vụ; tham gia cảm hóa giáo dục 36 đối tượng. Sắp tới, Hội LHPN tỉnh sẽ triển khai thành lập mới 2 mô hình “Góc tư vấn tiền hôn nhân” và “Hôn nhân gia đình” tại 2 xã điểm của huyện Trà Ôn và Bình Tân; thực hiện tiểu dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống xâm hại cho nữ công nhân”.

baovinhlong/VL

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video