Xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện

20/09/2022
Đại hội XIII của Đảng đã khái quát và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế- xã hội đất nước. Hội LHPN Việt Nam cũng phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ (PN) cả nước thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm cụ thể hóa nội dung Văn kiện Đại hội của Đảng.
Phụ nữ ngày càng có nhiều đóng góp cho xã hội, đạt thành tích cao được biểu dương khen thưởng trong công tác.

PN ngày càng đóng vai trò quan trọng trên các lĩnh vực

Thời gian qua, các tầng lớp PN Vĩnh Long tích cực tham gia hưởng ứng nhiều phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đóng góp vào hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, định hướng dư luận xã hội, giúp hội viên, PN nắm bắt kịp thời những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của hội cấp trên. Trong 5 năm qua, có gần 5 triệu lượt người được tập huấn, tuyên truyền, cung cấp kiến thức, hỗ trợ chị em phát triển về mọi mặt; có gần 350.000 lượt hội viên, PN đăng ký nhiều hoạt động cụ thể để học tập rèn luyện.

Phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được phát động ngày càng đa dạng về hình thức, phù hợp với từng đối tượng giúp PN tự giác học tập nâng cao trình độ, nhận thức về mọi mặt. Điển hình như trên lĩnh vực chính trị, đội ngũ nữ cán bộ, công chức viên chức thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phát huy tốt vai trò là chủ thể tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đóng góp đáng kể vào thành tựu chung của tỉnh, được Đảng, Nhà nước quan tâm quy hoạch, đào tạo, đề bạt, luân chuyển, bổ nhiệm giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị. Đội ngũ nữ trí thức tiếp tục tăng về số lượng và chất lượng; các chị nỗ lực nghiên cứu, tham gia chủ trì nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở và cấp tỉnh được công nhận triển khai ứng dụng trong thực tiễn. Nhiều chị được Đảng, Nhà nước khen thưởng, tặng các danh hiệu cao quý.

Bên cạnh, PN chiếm trên 45% lực lượng lao động, góp mặt hầu hết ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh kinh tế hợp tác, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thành công thương hiệu sản phẩm.

Các cấp hội còn phát huy tốt vai trò kết nối, khai thác nguồn lực hỗ trợ gần 2.000 hội viên, PN khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh bằng nhiều hình thức, với số vốn hỗ trợ trên 34 tỷ đồng. Đồng thời phối hợp, liên kết tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm đạt hiệu quả cao, giúp gần 100.000 lao động được đào tạo nghề và có việc làm.

Ông Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, với phẩm chất đạo đức “Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang”, PN Vĩnh Long sẽ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, tích cực phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, tự tin và sáng tạo, hướng đến xây dựng hình tượng người PN phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Xây dựng người PN phát triển toàn diện

Chủ động, tích cực tham gia quá trình hội nhập quốc tế là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Vì thế để phát huy tính chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp PN, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của PN, Hội LHPN Việt Nam nói chung và Hội LHPN Vĩnh Long nói riêng đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp để xây dựng người PN phát triển toàn diện, đóng góp vào sự phát triển đất nước trong thời đại mới.

Cụ thể là phong trào thi đua “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới”, trong đó tập trung hỗ trợ xây dựng người PN có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Theo đó, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long cũng đề ra chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2021- 2026 là hàng năm giúp 200 hộ nghèo, cận nghèo có PN thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; mỗi cơ sở vận động, hỗ trợ ít nhất 5 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch; 100% cơ sở có mô hình vận động tiết kiệm hỗ trợ mua BHYT hộ gia đình...

Đặc biệt, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi con người có năng lực tư duy và sáng tạo, đổi mới, có khả năng thích ứng nhanh với hoàn cảnh, có khả năng học tập và có trách nhiệm cao với gia đình, xã hội. Hội LHPN tỉnh đề ra khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2021- 2026 là 100% hội LHPN các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm công nghệ thông tin cơ bản phục vụ công tác hội.

Đồng thời, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, ứng dụng công nghệ 4.0 hướng dẫn kỹ năng sống, tiếp cận thông tin chính thống; tạo điều kiện để PN nông thôn, PN yếu thế tiếp cận các thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng giới; khơi dậy tinh thần tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, góp phần xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Thời nay, phụ nữ có điều kiện tiếp cận với các kiến thức, kỹ năng để phát triển thể chất và tinh thần, hoàn thiện bản thân, đóng góp cho xã hội

Song song đó, các cấp hội LHPN đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, các chính sách pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động hội viên, PN tiếp tục rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang”, tạo điều kiện để PN phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm công dân, ý thức tuân thủ pháp luật.

Bà Trần Thị Minh Hường- Chủ tịch Hội LHPN TP Vĩnh Long cho biết, chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của cán bộ, hội viên, PN trong thời đại mới, luôn phấn đấu học tập, rèn luyện để ngày càng phát triển, hội nhập với thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống và tham gia đóng góp cho xã hội.

https://baovinhlong.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video