Xem xét cấp hộ khẩu thành phố cho người ngoại tỉnh

24/12/2004
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an hướng dẫn UBND và Công an các tỉnh, thành phố rà soát các văn bản của địa phương quy định về việc đăng ký và quản lí hộ khẩu; khẩn trương ban hành thông tư hướng dẫn về điều kiện và thủ tục đăng kí hộ khẩu đối với người ngoại tỉnh.

Điều kiện để được cấp hộ khẩu thường trú cho công dân theo hướng đang có nhà ở hợp pháp, có việc làm, có cuộc sống ổn định và thực hiện việc đăng ký tạm trú tại thành phố, thị xã.

 

Thủ tướng cũng giao cho Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tổng kết trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video