Chi tiết văn bản

Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội LHPN các cấp và thí điểm đánh giá Ủy viên BCH chuyên trách Hội năm 2020

Video