Chi tiết văn bản

Quyết định của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tác về đề tài Phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Video