Chi tiết văn bản

Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Video