Văn bản dự thảo xin ý kiến

DANH SÁCH VĂN BẢN XIN Ý KIẾN

STT Tiêu đề văn bản Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan Số góp ý
1 vb test
Tải về
Bình đẳng giới Đời sống và Xã hội 0
2 Xin ý kiến việc kiểm thử Cổng thông tin
Bình đẳng giới Thông tư 0
3 test dự thảo văn bản
Tải về
Văn hóa dân gian Thông tư 0
4 Văn bản xin ý kiến ngày 13 tháng 9
Tải về
Bình đẳng giới Nghị quyết 0
5 Kiểm tra Góp ý VB dự thảo
Hội họa ẩm thực Đời sống và Xã hội 0
6 Kiểm tra VBDT
Tải về
Văn hóa dân gian Đời sống và Xã hội 0

Video