Bắc Giang: Gần 400 tổ phụ nữ vay vốn hoạt động hiệu quả

22/12/2021
Thoả thuận liên ngành giữa Hội LHPN tỉnh Bắc Giang với Agribank và Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.
Đồng chí Nguỵ Thị Tuyến – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện TTLN giai đoạn 2016-2020

 Trong giai đoạn 2016-2020, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã triển khai thực hiện thoả thuận liên ngành tại 9/10 huyện/thành phố, với 91/209 cơ sở hội phối hợp thực hiện; tính đến hết 31/12/2020 kết quả cho vay qua tổ vay vốn Hội LHPN đạt 361 tổ, với 9.109 thành viên, dư nợ đạt 951 tỷ đồng, tăng 520 tỷ đồng so với năm 2016, tỷ lệ thu lãi trên 92%.

Các cấp Hội LHPN tỉnh cũng luôn chủ động phối hợp với Agribank trên địa bàn tỉnh tuyên truyền chính sách cũng như các quy định về tín dụng nông nghiệp nông thôn và các quy định về cho vay qua tổ vay vốn của ngân hàng; cùng Agribank các huyện, thành phố thành lập và kiện toàn các tổ vay vốn, nắm bắt nhu cầu vay vốn để thông tin kịp thời cho ngân hàng; phối hợp cùng ngân hàng nơi cho vay hướng dẫn lập hồ sơ, đôn đốc thu nợ, thu lãi của các hộ vay… Qua đó đã tạo điều kiện cho nhiều hội viên, phụ nữ được tiếp cận với nguồn vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế gia đình hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện TTLN giữa Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Agribank giai đoạn 2016-2020

Tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện Thoả thuận liên ngành giữa Hội LHPN tỉnh Bắc Giang với Agribank và Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020, các bên đã tổ chức trao tặng Bằng khen cho 180 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó các cấp Hội LHPN tỉnh có 06 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 65 tập thể, cá nhân được BTV Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen.

BGĐ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

Video

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả