Thư viện video

Phụ nữ khởi nghiệp trong nền kinh tế số

Phụ nữ khởi nghiệp trong nền kinh tế số

4.Nâng cao giá trị củ nghệ truyền thống ( Epis)

Dự án dự thi cuộc thi Phụ nữ Khởi nghiệp 2020 của Công ty TNHH thương mại Epis

59.Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thảo Mộc An Nhiên - Đà Nẵng

☘️Clip giới thiệu Dự án dự thi cấp vùng Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo – kết nối thành công” năm 2020 _______________ Mã số #59 Tên dự án: Thảo mộc An Nhiên Đơn vị: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thảo Mộc An Nhiên - Đà Nẵng Đại diện: Trần Thị Tú Quyên

223. Xây dựng và mở rộng mô hình bảo quản, chế biến sâu các sản phẩm dược liệu tắm tại tỉnh Bắc Kạn

☘️Clip giới thiệu Dự án dự thi cấp vùng Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo – kết nối thành công” năm 2020 _______________ MS #223. Tên dự án: Xây dựng và mở rộng mô hình bảo quản, chế biến sâu các sản phẩm dược liệu tắm tại tỉnh Bắc Kạn Đơn vị: Hợp tác xã Thiên An - Bắc Kạn Đại diện: Lý Thị Quyên

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả