Hội LHPN huyện Lục Ngạn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

31/12/2021
Xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là một trong những nội dung trọng tâm, hàng năm, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo cơ sở tập trung thực hiện phong trào, vận động hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Hội LHPN huyện Lục Ngạn là một trong những đơn vị có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của huyện.
Hội viên phụ nữ huyện Lục Ngạn giới thiệu sản phẩm cây có múi tại Ngày hội trái cây

Trong 5 năm 2016-2021, các cấp Hội phụ nữ Lục Ngạn luôn tích cực chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương, tạo động lực giúp hội viên phụ nữ tự tin, thay đổi tư duy trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư mở rộng phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu, đồng thời khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong các phong trào của địa phương. Phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện Lục Ngạn, hướng đến thực hiện nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, Hội tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe cho gia đình và cộng đồng; vận động chị em tích cực hưởng ứng các chương trình, đề án của địa phương về tái cơ cấu nông nghiệp, tích cực tham gia các mô hình sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng KH-KT trong sản xuất nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời tạo thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, huyện. Nhiều mô hình phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tại địa phương được xây dựng, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia như: chương trình sản xuất vải thiều an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, các mô hình trồng cây có múi bưởi ngọt, cam ngọt, cam lòng vàng, táo Đài Loan, Ổi Đài Loan, Thanh Long ruột đỏ, nhãn... Đồng thời, trong 5 năm qua, các cấp Hội đã thành lập nhiều mô hình phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp phụ nữ, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; trong đó tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 29 mô hình “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; 02 mô hình Tổ phụ nữ liên kết trồng cây có múi tại thôn Đồi Đỏ - xã Thanh Hải và Tổ phụ nữ liên kết sản xuất vải thiểu theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Hồng Giang.

Hội LHPN huyện đã chủ động, tích cực thực hiện Khâu đột phá “Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững” và Đề án "Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025", trong đó chú trọng công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp nhau trong khó khăn, hoạn nạn. Hằng năm, căn cứ vào tỷ lệ hộ nghèo của từng xã, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo 100% cơ sở Hội rà soát, thống kê danh sách hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, nguyên nhân nghèo để có kế hoạch đăng ký giúp đỡ; chỉ đạo mỗi chi Hội giúp ít nhất 01 hộ nghèo thoát nghèo, mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 01 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững. Bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ tập huấn chuyển giao KHKT, đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn ưu đãi…, hàng năm có 100% hộ phụ nữ nghèo và Hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp, trong đó có 1.892 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo và 186 hộ phụ nữ nghèo làm chủ thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, Hội cũng đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn, tích cực triển khai chương trình vay vốn với Ngân hàng chính sách – Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp với số vốn  trên 371 tỷ đồng cho trên 40.000 lượt hộ hội viên phụ nữ được vay sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.

Hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm được các cấp Hội Lục Ngạn chú trọng triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo Hội Phụ nữ cấp cơ sở rà soát nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của chị em để có các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho phụ nữ hiện thực hóa được ý tưởng sáng tạo. Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 8.067 lượt hội viên; đào tạo nghề cho 1.039 chị, sau học nghề 874 chị có việc làm sau đào tạo; tư vấn xuất khẩu lao động cho 1.234 chị; giới thiệu việc làm cho 5.483 lao động nữ; hỗ trợ 65 phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh thành công...; vận động 100% hợp tác xã/tổ hợp tác/tổ phụ nữ liên kết sản xuất – kinh doanh sản phẩm nông nghiệp do Hội hỗ trợ thành lập thực hiện tốt cam kết về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn. Phối hợp với Hội nữ doanh nhân tỉnh thành lập và duy trì có hiệu quả Chi hội nữ doanh nhân của huyện. Đồng thời, thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh về đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ nông sản, nhất là tiêu thụ vải thiều, trong 2 năm ảnh hưởng dịch covid - 19, Hội LHPN huyện Lục Ngạn đã phối hợp làm đầu mối cung cấp gần 1.000 tấn vải thiều bảo đảm chất lượng.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Hội LHPN huyện Lục Ngạn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó chú trọng thực hiện các hoạt động xây dựng mô hình phát triển kinh tế tập thể, thực hiện tốt hoạt động vay vốn từ các Ngân hàng và các nguồn Quỹ hội, giúp hội viên, phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Cổng Thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

Video

Thăm dò ý kiến

Tham gia đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh

  • Đồng ý
  • Khác
Xem kết quả