Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh: Tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án liên quan đến phụ nữ

24/01/2024
Năm 2024 các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh xác định tiếp tục tập trung đẩy mạnh triển khai nhiều đề án, dự án liên quan đến phụ nữ. Qua đó góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
Hội viên phụ nữ huyện Đầm Hà trồng rau hữu cơ

Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi, có ý nghĩa thiết thực đối với chị em phụ nữ. Toàn tỉnh đã có 2.238 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp được hỗ trợ; 100% hội viên phụ nữ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về khởi nghiệp; 22 tổ hợp tác, HTX do phụ nữ quản lý được hỗ trợ thành lập.

Phát huy hiệu quả từ những năm trước, Đề án 939 đang tiếp tục được các cấp Hội tăng cường giám sát, đánh giá kết quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh do phụ nữ làm chủ.

Dự kiến trong quý II và quý III/2024, Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn: Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng cho nữ chủ hộ kinh doanh; kỹ năng phát triển kênh bán hàng trên các kênh thương mại điện tử; hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, tư vấn giới thiệu cách thức tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi; tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm triển khai Đề án tại một số tỉnh, thành phố.

Hội LHPN tỉnh triển khai Dự án 8

Cùng với đề án 939, năm 2024 các cấp Hội cũng tích cực triển khai Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017- 2027”; Đề án số 01 “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh; Đề án “Tuyên truyền, vận động cải thiện dinh dưỡng, thể lực cho trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Quảng Ninh”; Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Với Dự án 8, các cấp Hội sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xây dựng, nhân rộng các mô hình để thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục có hại cho phụ nữ và trẻ em; trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

Video