Đà Nẵng – câu chuyện tác động toàn cầu về “Phụ nữ dẫn đầu những giải pháp đổi mới hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình trong đại dịch Covid-19”

25/02/2021
Những việc làm kịp thời, hiệu quả của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng trong triển khai gói “Hỗ trợ các can thiệp nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam trong bối cảnh khẩn cấp của đại dịch Covid-19 năm 2020” đã trở thành 1 trong 5 câu chuyện tác động toàn cầu của UN Women “Phụ nữ dẫn đầu những giải pháp đổi mới giúp hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình trong đại dịch Covid-19”.
Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tặng quà hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn quận Cẩm Lệ và quận Liên Chiểu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (nguồn ảnh: https://danang.gov.vn/)

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang gây ra những tác động nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội ở trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. TP Đà Nẵng là một địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh năm 2020, trong đó, nguy cơ các hình thức bạo lực với phụ nữ và trẻ em do không có việc làm, căng thẳng trong gia đình, mâu thuẫn giữa các thành viên… gia tăng rõ rệt, đặc biệt khi thành phố bị cách ly/phong tỏa.

Trong bối cảnh đó, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã năng động, tích cực kịp thời tranh thủ sự tài trợ của Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ - UN Women triển khai gói “Hỗ trợ các can thiệp nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam trong bối cảnh khẩn cấp của đại dịch Covid-19 năm 2020”.

Thông qua gói hỗ trợ này, UN Women đã hỗ trợ tăng cường năng lực cho Hội LHPN thành phố nhằm ứng phó tình trạng bạo lực với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Nhiều hoạt động kịp thời đã được tổ chức như: các khóa tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp; bồi dưỡng kỹ năng tư vấn khủng hoảng tâm lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn tại các bệnh viện, trung tâm y tế, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Đây là cơ sở quan trọng để công tác hỗ trợ nạn nhân cũng như phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc bạo lực với phụ nữ và trẻ em hiệu quả hơn.

Hướng dẫn danh bạ các cơ sở trợ giúp phụ nữ và trẻ em bị bạo lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Các cấp Hội đã chủ động, đa dạng hóa công tác tuyên truyền về phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em trên loa phát thanh địa phương và truyền thanh lưu động tại cộng đồng, tác động đến nhiều đối tượng, hạn chế tình trạng bạo lực với phụ nữ và trẻ em khi ở nhà trong thời điểm thành phố cách ly. 18.000 tờ rơi về phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã được phát hành rộng rãi cho hội viên, phụ nữ và người dân.

Cùng với đó, Hội LHPN TP còn tổ chức triển khai khảo sát 426 cơ sở dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để thu thập thông tin, biên soạn, phát hành 3.000 cuốn “Danh bạ các cơ sở trợ giúp phụ nữ và trẻ em bị bạo lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Đây là cuốn sổ tay cung cấp thông tin cần thiết cho tất cả mọi người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trong mọi tình huống.

Đặc biệt, Hội LHPN thành phố đã phối hợp rà soát và hỗ trợ 69 phụ nữ bị bạo lực trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 (1.500.000 đồng/chị), qua đó kịp thời giúp đỡ các chị em phần nào vượt qua khó khăn trong thời điểm không có việc làm, ở nhà do cách ly, phong tỏa, hạn chế tình trạng bạo lực gia đình.

Tặng quà phụ nữ khuyết tật thành phố (nguồn ảnh: https://danang.gov.vn/)

Với những việc làm kịp thời, hiệu quả của Hội LHPN thành phố trong triển khai gói “Hỗ trợ các can thiệp nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam trong bối cảnh khẩn cấp của đại dịch Covid-19 năm 2020”, tổ chức UN Women đã đánh giá rất cao, trở thành 1 trong 5 câu chuyện tác động toàn cầu của UN Women “Phụ nữ dẫn đầu những giải pháp đổi mới giúp hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình trong đại dịch Covid-19”.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục đang có những diễn biến phức tạp, thực hiện Công văn số 932/UBND-SYT ngày 19/02/2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau dịp Tết Nguyên đán 2021 của UBND thành phố, Hội LHP Đà Nẵng quyết tâm là một nhân tố tích cực, góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh vì cuộc sống an toàn của phụ nữ, trẻ em và mọi người dân.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video