Bắc Giang: Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện Yên Thế

04/10/2021
Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Hội LHPN huyện Yên Thế tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện gắn với Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Chính phủ với mục tiêu khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sức sáng tạo, phát huy thế mạnh, sở trường của chị em phụ nữ và tạo cơ hội tốt nhất để phụ nữ phát huy nội lực, tạo việc làm, phát triển kinh tế.
Hội LHPN xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, trao bò cho phụ nữ nghèo

Với hình thức đa dạng, phong phú, các cấp Hội phụ nữ huyện Yên Thế đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền về Đề án, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế… Qua đó, tác động tới nhiều nhóm đối tượng phụ nữ, góp phần nâng cao nhận thức, khích lệ tinh thần của chị em về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Trong 5 năm qua, Hội LHPN huyện đã tổ chức trên 800 cuộc tuyên truyền cho 2.470 chị; giới thiệu học nghề, giới thiệu việc làm; giới thiệu cho vay vốn, hỗ trợ phương tiện sinh kế, xây dựng cơ sở vật chất; phối hợp tổ chức lớp tập huấn về kiến thức sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, kỹ thuật phòng chống sâu bệnh cho cây lúa và hoa màu, kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả; hỗ trợ cho 114 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Thông qua các hoạt động, nhiều ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh được hỗ trợ và thực hiện có hiệu quả.

Điển hình: Hội phụ nữ xã Tân Hiệp giúp chị Đỗ Thị Đang, hội viên phụ nữ thôn Luộc Giới thủ tục đăng ký kinh doanh, hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội 45 triệu đồng và chi hội cho vay từ quỹ hội 4,5 triệu đồng mở cửa hàng bán xe đạp và mở spa; Hội phụ nữ xã Đồng Kỳ giúp chị Nguyễn Thị Phương, thôn Trại Chuối 2 khởi nghiệp mở xưởng mộc, hỗ trợ vay vốn 100 triệu đồng và 15 triệu đồng nguồn vốn tiết kiệm đồng thời cử tham gia tập huấn khởi nghiệp...; Hội LHPN xã Đồng Tiến giúp chị Vi Thị Cảnh, chị Nguyễn Mai Loan khởi nghiệp thành công mở hàng ăn sáng và bán sách vở cho học sinh...

Tiếp tục duy trì, củng cố nâng cao chất lượng hoat động 21 mô hình kinh tế tập thể Hợp tác xã/ Tổ hợp tác/ Tổ liên kết. Khi HTX/TLK đi vào hoạt động, Hội LHPN huyện đã phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các thành viên, tín chấp với các Ngân hàng cho các chị trong tổ vay vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, Hội phụ nữ huyện đã phát huy có hiệu quả các loại hình tổ tiết kiệm giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, tại 906 tổ với 21.065 thành viên đã tiết kiệm được 7.543 triệu đồng giúp cho 5.714 hội viên phụ nữ vay không lấy lãi để phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, đã giúp được 1.851 phụ nữ nghèo thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện đến nay còn 3,85%.

Với mong muốn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra, các cấp Hội phụ nữ trong huyện tiếp tục tổ chức thực hiện duy trì và phát triển chi hội nữ doanh nhân trên địa bàn huyện; chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội, gia đình về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế; huy động sự ủng hộ, đồng hành, hỗ trợ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, khích lệ, lan tỏa tinh thần, hình thành phong trào khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ toàn huyện. Đẩy mạnh các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp của phụ nữ có nhu cầu và khuyến khích chị em ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh…

Trưởng ban GĐXH-KT - Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Thị Dung Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video