Chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên sinh viên - “Giữ vững cam kết: ngăn chặn AIDS”

13/12/2005
Ngày 11/12/2005, tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với TW Đoàn TNCSHCM, TW Hội Sinh viên Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức “Chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên sinh viên” với chủ đề “Hãy giữ vững cam kết: Ngăn chặn AIDS”.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12/2005 nhằm nâng cao nhận thức cho thanh niên học sinh, sinh viên về phòng chống HIV/AIDS.

 

Chiến dịch có sự tham gia của các thành viên Câu lạc bộ đồng cảm Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và sinh viên của 30 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

 

Chiến dịch gồm các hoạt động: Diễn đàn Thanh niên với HIV/AIDS với chủ đề “Giữ vững cam kết: Ngăn chặn AIDS”; Cắm trại về chủ đề HIV/AIDS và tổ chức vui chơi; Mít tinh tuyên truyền và giao lưu ca nhạc.

 

Chiến dịch truyền thông này là thể hiện cam kết của thanh niên sinh viên Việt Nam quyết tâm đấu tranh phòng chống HIV/AIDS
Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video