Hội LHPN thành phố Quy Nhơn tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026

12/10/2021
Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Bình đẳng - Phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội LHPN thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố, và 21 điểm cầu tại các xã, phường với sự tham dự của 197 đại biểu đại diện cho gần 38.000 hội viên trong toàn thành phố.
Lãnh đạo Thường trực Hội LHPN tỉnh Bình Định tặng quà cho Đại hội

Đại hội đã tập trung thảo luận các văn kiện do BCH Hội LHPN thành phố khóa XI trình Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Quy Nhơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.  Đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026 đã nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế. Đồng thời tập trung thảo luận, xây dựng mục tiêu, phương hướng và đề ra các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Hình ảnh tại điểm cầu phường Lý Thường Kiệt

5 năm qua, các tầng lớp phụ nữ thành phố đã đóng góp hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh hính trị, trật tự an toàn xã hội, thu hút trên 91% hội viên tham gia; 100% cơ sở hội tiếp tục thực hiện phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, với số tiền quay vòng 141tỷ đồng, giúp cho 9.000 lượt HVPN phát triển kinh tế; Các cấp Hội hỗ trợ 13 ý tưởng khởi nghiệp với số tiền 75 triệu đồng; giúp 186 chị khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp thành công; Hỗ trợ thành lập 02 hợp tác xã (HTX) do nữ làm quản lý, trong đó 01 HTX được công nhận và phát triển các sản phẩm có chất lượng, thương hiệu OCOP; Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan mở 17 lớp đào tạo nghề, 122 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên phụ nữ.

Bằng nhiều cách hỗ trợ, các cấp Hội đã giúp cho 100 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố từ 1,42% (2016) xuống còn 0,17% (2020). Xây dựng được 23 mô hình tập hợp phụ nữ theo đối tượng, lứa tuổi, sở thích, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cơ sở Hội đạt và vượt tỷ lệ tập hợp, thu hút trên 50% phụ nữ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội...

BCH Hội LHPN thành phố khóa XII ra mắt, nhận nhiệm vụ

Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2021- 2026, với 10 chỉ tiêu cơ bản và các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung thực hiện lĩnh vực ưu tiên về tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” ở địa phương.

Đại hội đã bầu ra BCH Hội LHPN thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 35 chị. Chị Trương Thị Bích Hoa - CT Hội LHPN thành phố khóa XI tiếp tục được bầu làm làm Chủ tịch Hội LHPN thành phố khóa XII.

Kim Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video