Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh

16/03/2020
Vừa qua, Bộ Y tế đã phối hợp Thông tấn xã Việt Nam xây dựng các infographics Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh. Trân trọng giới thiệu đến người dân và cộng đồng.

 

https://ncov.moh.gov.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video