Mời tham dự hội thảo khoa học quốc gia về Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống – Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam: Nhận diện và giải pháp

21/06/2021
Sáng ngày 28/6/2021, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống – Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam: Nhận diện và giải pháp.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến trên phạm vi toàn quốc trên nền SureMeet. Nội dung hội thảo xoay quanh một số chủ đề gồm nhiều nội dung quan trọng:

- Giá trị gia đình từ kết quả nghiên cứu: Một số giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại và những vấn đề đang đặt ra Giá trị hôn nhân, gia đình – Góc nhìn của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay;  Mong muốn và kỳ vọng về những phẩm chất của con cái: Tương đồng và khác biệt từ góc nhìn của con và cha mẹ.

- Giá trị gia đình từ góc độ chỉ đạo, quản lý: Thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam từ kết quả Tổng kết Đề án 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Xây dựng tiêu chí gia đình hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

- Giá trị gia đình từ kinh nghiệm thực tiễn hoạt động: Hội LHPN Việt Nam với nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và những vấn đề cần quan tâm giai đoạn tới; Giải pháp xây dựng gia đình hạnh phúc từ thực tiễn công tác Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ trì hội thảo tại điểm cầu Hà Nội có: Đồng chí Hà Thị Nga - Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; TS. Bùi Thị Hòa – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; TS. Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; PGS.TS. Trần Thị Minh Thi - Viện trưởng Viện nghiên cứu Gia đình và Giới.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các quý vị đại biểu quan tâm, đăng ký dự hội thảo theo giấy mời đính kèm:

- Giấy mời tham dự hội thảo

- Chương trình hội thảo

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video