Quảng Nam: Hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ nữ startups được hỗ trợ trong mùa dịch Covid-19

24/04/2020
Nhằm giúp cho các dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp ổn định kinh doanh trong giai đoạn khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, vừa qua, Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Nam Đà Thành đã tổ chức công bố hỗ trợ vốn cho các các nhân khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Gói hỗ trợ  hơn 3 tỷ đồng, từ nguồn vốn Quỹ Khởi nghiệp sáng tạo của Tập đoàn VN Đà thành, lãi suất 0% đến cuối năm 2020. Đối tượng được hỗ trợ là các startups  được công nhận cấp tỉnh và Chủ nhiệm các Câu Lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo có dự án khởi nghiệp.

Đợt I có 8 dự án được hỗ trợ, trong đó có 6 dự án do các nữ trẻ startups. Thời gian tới Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh sẽ tiếp tục lựa chọn các dự án khởi nghiệp tiêu biểu để được hỗ trợ đợt II. Đây là sự đồng hành quý báu của Tập đoàn VN Đà thành hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp khắc phục những khó khăn trước mắt, tiếp tục tái cơ cấu sản xuất, duy trì và phát triển các dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh trong và sau mùa dịch.                                   

Ánh Liên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video