Quảng Ninh: Thi tuyển chức danh lãnh đạo cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh

23/08/2021
Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh.
Các thí sinh tham dự phần thi sát hạch Ngoại ngữ

Thực hiện Quy chế số 12/QC-TU ngày 29/6/2020 của Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp sở, phòng và các văn bản liên quan, Hội LHPN tỉnh Quàng Ninh đã thí điểm thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Cơ quan chuyên trách Hội.

Các thí sinh sẽ trải qua các nội dung thi: thi sát hạch ngoại ngữ (đảm bảo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết); thi viết môn kiến thức chung theo hướng đề mở về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác Hội, phong trào phụ nữ. Những thí sinh có kết quả điểm thi viết kiến thức chung và thi sát hạch ngoại ngữ từ 50 điểm trở lên thì được tham dự thi trình bày Đề án.

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết, đây là lần đầu tiên Hội LHPN tỉnh tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo theo quy định thí điểm thi tuyển của Tỉnh. Đây là sự đổi mới trong quy trình, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, đảm bảo tính công bằng, công khai, dân chủ, đúng quy trình trong thi tuyển và bổ nhiệm cán bộ; Tạo điều kiện, động lực để cán bộ công chức rèn luyện, phấn đấu, có cơ hội tham gia làm công tác lãnh đạo, quản lý; từ đó lựa chọn được đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, thực sự có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

Ban TC Quảng Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video