Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

14/03/2012
Dù mới được bầu hay tái đắc cử vào BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, các Uỷ viên BCH đều quyết tâm triển khai có quả Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết và đẩy mạnh phong trào phụ nữ.

* Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum - Siu H’bia:

 Ảnh minh họa
Lần đầu được tham dự, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành thời gian dự và chỉ đạo Đại hội đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước với phong trào phụ nữ và công tác Hội. Công tác chuẩn bị Đại hội của TW rất chu đáo, từ việc bố trí nơi ăn chốn nghỉ đến nội dung Đại hội. Đại hội đã thể hiện rõ tinh thần dân chủ, nghiêm túc và phát huy được trí tuệ tập thể. Các khâu đột phá, phương hướng thực hiện nhiệm vụ thực sự sáng tạo, tạo khí thế mới cho Hội LHPN các tỉnh, thành chủ động triển khai nghị quyết Đại hội.

Được cơ sở giới thiệu vào danh sách đề cử BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI qua nhiều lần lấy phiếu tín nhiệm và bây giờ trúng cử BCH Hội LHPN Việt Nam khóa XI với 979 đại biểu bầu, tôi vô cùng vinh dự và tự hào mặc dù đây không phải là lần đầu tôi được tham gia BCH TW Hội. Sau Đại hội, Hội LHPN Kon Tum sẽ triển khai các hoạt động chào mừng thành công Đại hội, tổng kết Công trình thi đua đặc biệt hướng tới phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ tới, cùng với triển khai thực hiện các khâu đột phá do Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đề ra, Hội LHPN tỉnh Kon Tum sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chị em, giúp chị em hiểu được chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; vận động, thu hút phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội; quan tâm công tác đào tạo cán bộ; đẩy mạnh hỗ trợ kinh tế gia đình.

Chủ tịch hội LHPN tỉnh Nam Định - Nguyễn Thị Lam:

 Ảnh minh họa
Đây là lần thứ hai được vinh dự bầu vào BCH TW Hội LHPN Việt Nam, tôi vô cùng tự hào. Đã trải qua một nhiệm kì thực hiện nhiệm vụ của một Uỷ viên BCH TW Hội, tôi càng nhận thức cao hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ và đóng góp nhiều hơn vào hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

Đại hội lần này để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc, ấn tượng: không khí của Đại hội với chủ đề Đoàn kết - Sáng taọ - Hội nhập - Phát triển; tham luận phong phú, thể hiện rõ tính liên hiệp của tổ chức Hội phụ nữ trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương. Đặc biệt những mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay được chia sẻ trong Đại hội là kiến thức quý báu để các địa phương học tập. Ấn tượng nhất với tôi là mô hình hoạt động phòng chống bạo lực gia đình của thành phố Đà Nẵng, mô hình xây dựng nông thôn mới của Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh...

Ngay sau Đại hội, Hội LHPN tỉnh Nam Định sẽ tổ chức các hoạt động cụ thể tuyên truyền sâu rộng thành công của Đại hội, tổng kết các hoạt động hướng về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Chắc chắn phụ nữ Nam Định sẽ đạt và vượt chỉ tiêu Công trình thi đua đặc biệt hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo chào mừng thành công của Đại hội.

* Đỗ Thanh Lê, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hải Phòng:

 Ảnh minh họa
Tôi đánh giá cao 3 khâu đột phá mà Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đề ra. Đặc biệt khâu đột phá “Xây dựng quy định trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ, phát triển nguồn nhân lực nữ” có mối liên quan mật thiết đến nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nguồn nhân lực chất lượng cao mà Thành phố Hải phòng đang triển khai thực hiện.

Trúng cử Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI, tôi hết sức vinh dự, tự hào nhưng cũng rất lo lắng với trách nhiệm to lớn của một Uỷ viên BCH TW Hội đối với phụ nữ Hải Phòng nói riêng, phụ nữ cả nước nói chung. Để làm tốt vai trò đại diện phụ nữ Hải Phòng, góp tiếng nói của chị em vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội LHPN Việt Nam, chắc chắn sẽ có nhiều thử thách đối với tôi.

Với trách nhiệm là Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hải Phòng, tôi thấy mình phải có trách nhiệm nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của chị em phụ nữ thành phố; đề xuất được những chính sách sát thực nhất, hiệu quả nhất để đem lợi ích chính đáng cho phụ nữ trong đó có phát triển nguồn nhân lực nữ, cán bộ nữ. Hải Phòng sẽ bám sát phương hướng, nhiệm hoạt động Hội nhiệm kỳ 2012-2017; ưu tiên thực hiện 3 khâu đột phá mũi nhọn để cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội.

* Nguyễn Thị Hà Tân, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh.

 Ảnh minh họa
Được về dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, được bầu vào BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự và tự hào của cá nhân tôi mà còn là của toàn bộ cán bộ, hội viên tỉnh Hà Tĩnh. Cùng với niềm tự hào là những thách thức lớn đối với người lần đầu tiên tham gia BCH TW Hội như tôi, đòi hỏi tôi phải cố gắng nỗ lực rất nhiều.

Đại hội đã định rõ phương hướng nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2012-2015. Đó chính là cơ sở để Hội LHPN Hà Tĩnh căn cứ xây dựng kế hoạch toàn khóa thực hiện công tác Hội. Bên cạnh đó, kế hoạch toàn khoá còn phải bám sát tình hình địa phương, nhu cầu của chị em phụ nữ. Thời gian tới, Hội LHPN Hà Tĩnh sẽ quan tâm đến đổi mới công tác điều hành chỉ đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; đẩy mạnh công tác nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của phụ nữ; công tác xây dựng gia đình hạnh phúc với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “5 không 3 sạch”; vận động phụ nữ làm nòng cốt trong các phong trào thi đua, phấn đấu 80% phụ nữ ở nông thôn hưởng ứng và được hưởng lợi từ phong trào xây dựng “Nông thôn mới”... để khẳng định vai trò của Hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới.

Tôi tin rằng với sự chỉ đạo sát sao của TW Hội, của Đảng và chính quyền địa phương; sự đoàn kết nhất trí của đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp; sự ủng hộ của hội viên, Hội LHPN Hà Tĩnh sẽ triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI vào cuộc sống.

Nguyễn Thị Dịu ghi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video