Thư chúc mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam của Hiệp hội các nhà sáng tạo và doanh nhân nữ thế giới (WWIEA)

01/10/2020
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã có nhiều tổ chức phụ nữ của các nước trên thế giới gửi thư chúc mừng.

Cổng Thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Hiệp hội các nhà sáng tạo và doanh nhân nữ thế giới (WWIEA)
  

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video