Tiếp tục phát huy tiềm năng, sự đóng góp của phụ nữ Hưng Yên

20/10/2021
Trong 2 ngày 19 và 20/10, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm kết nối với 7 điểm cầu.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên; bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Tham dự Đại hội có 250 đại biểu là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho trên 280.000 phụ nữ trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội ở đầu cầu trung tâm

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong tỉnh đã duy trì và xây dựng nhiều mô hình hiệu quả như: 119 mô hình tiết kiệm theo gương Bác, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tiết kiệm tại chi, tổ được trên 37 tỷ đồng giúp cho 5.285 lượt hội viên vay phát triển kinh tế, 225 hũ gạo tình thương, phế liệu sạch, 45 địa chỉ nhân ái... Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được các cấp Hội thực hiện với nhiều điểm mới, sáng tạo. Các cấp Hội đã hỗ trợ 837 phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh, hỗ trợ sinh kế cho 800 phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về phương tiện, tư liệu sản xuất. Hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ thoát nghèo được quan tâm, duy trì, có 6.464 hộ hội viên phụ nữ được giúp thoát nghèo.

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2016-2021 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến công tác Hội và phong trào phụ nữ của tỉnh, song với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ, 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV đề ra đều đạt và vượt, trong đó một số chỉ tiêu đạt ở mức cao

Công tác củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên được quan tâm với nhiều hình thức phù hợp. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 16.116 hội viên, nâng tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên toàn tỉnh đạt 83%. 

Công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ qua đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương độc lập Hạng Nhì. Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen; nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ được tôn vinh, biểu dương, khen thưởng.

Bà Trần Thị Hương (bìa phải), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao tặng bức tranh lưu niệm cho Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương đánh giá cao phong trào phụ nữ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 có bước phát triển mới. Để phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức Hội trong những năm tới, Phó Chủ tịch Trần Thị Hương nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu thảo luận và tổ chức thực hiện: 

Thứ nhất, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục truyền thống, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa mang đậm bản sắc văn hoá của Trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng để Hưng Yên trở thành điểm sáng về xây dựng người phụ nữ thời đại mới có tri thức, có sức khỏe, có đạo đức, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, là nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Phụ nữ Hưng Yên cũng cần chủ động hơn nữa, vừa là chủ thể, vừa là lực lượng tích cực vận động xã hội cùng phát huy và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình; cùng gia đình chăm sóc, giáo dục con em mình trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước; chủ động tham gia và đề xuất giải quyết tốt những vấn đề đang đặt ra đối với gia đình hiện nay ở địa phương.

Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan nông thôn. Đặc biệt, cần nắm bắt được những thuận lợi từ chính sách phát triển kinh tế đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 để có giải pháp phát huy tiềm năng, sự đóng góp của phụ nữ Hưng Yên, đặc biệt là lực lượng lao động nữ. Quan tâm hỗ trợ phụ nữ về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, khoa học công nghệ, hỗ trợ mở rộng hợp tác, nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị; xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường từ đó giúp phụ nữ làm giàu ngay tại mảnh đất quê hương mình.

Thứ ba, tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Nghiên cứu những vấn đề đặt ra trong thực tiễn của địa phương, đề xuất cơ chế, chính sách tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Bám sát Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới để chủ động phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tham mưu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới; đặc biệt cần chú trọng tham mưu về công tác cán bộ nữ, phấn đấu tăng tỷ lệ và nâng chất lượng cán bộ nữ tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt tham gia thực hiện có hiệu quả khâu đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có uy tín, năng lực nổi trội.

Thứ tư, các cấp Hội phụ nữ Hưng Yên cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ về vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn hội viên, phụ nữ từng bước tiếp cận và chủ động để trở thành những công dân số có trách nhiệm. Chủ động tham mưu xây dựng và thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, xây dựng văn hóa cán bộ Hội Tận tậm, chuyên nghiệp, hiệu quả, nhân văn. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, có hình thức thu hút hội viên phù hợp với các lực lượng phụ nữ. 

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt cần phát huy vai trò của Hội trong giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt thực tiễn để phát hiện, đề xuất các chính sách, giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em; chú trọng giám sát việc thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững để đảm bảo sự tham gia và thụ hưởng bình đẳng của nam giới và phụ nữ. 

Các đại biểu ủng hộ chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương"

Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ.

Đồng chí Doãn Thị Nguyệt, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khoá XV, tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. 2 đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khoá XVI là Đinh Thị Hương (tái cử) và Lê Thị Hiền.

 

Một số chỉ tiêu quan trọng tại Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2021-2026:

Mỗi cơ sở Hội duy trì hoạt động, thành lập mới ít nhất 1 câu lạc bộ văn hóa, thể thao cho phụ nữ; tổ chức được ít nhất 2 đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm trau dồi nhận thức, phẩm chất đạo đức cho phụ nữ.

Toàn tỉnh giúp ít nhất 300 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 50 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. Duy trì hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã đã được hỗ trợ thành lập; đến cuối nhiệm kỳ vận động, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 5 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.

Đến cuối nhiệm kỳ, 85% trở lên phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại, nạn nhân bị mua bán người trở về được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất 1 dịch vụ trợ giúp xã hội.

Theo: http://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video