Trung tâm Phụ nữ và phát triển đồng hành cùng dự án “Cuộc đời cho Thanh niên có hoàn cảnh khó khăn”

06/08/2020
Dự án cuộc sống cho Thanh niên - Life Project for Youth - LP4Y được triển khai tại Việt Nam từ năm 2014 với sứ mệnh hỗ trợ hội nhập nghề nghiệp và xã hội cho thanh niên yếu thế, trong đó có nữ thanh niên. Quá trình này đã có sự đồng hành tích cực của Trung tâm Phụ nữ và phát triển (CWD) thuộc Hội LHPN Việt Nam.
Buổi tập huấn Kỹ năng sống dành cho Thanh thiếu niên

Theo đó, với sự đồng hành, hỗ trợ của CWD, sau 7 năm triển khai Dự án, LP4Y đã hỗ trợ cho hơn 300 em là thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn: trẻ em đường phố, khuyết tật, dân tộc thiểu số, trẻ vị thành niên là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới…, giúp các em tự tin hòa nhập xã hội, định hướng nghề nghiệp, tạo dựng tương lai và hòa nhập cộng đồng

CWD đã phối hợp với LP4Y truyền thông và kết nối, chuyển tuyến những đối tượng thuộc phạm vi hỗ trợ của hai bên. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia chiến lược của LP4Y tại Pháp, năm 2016, tập huấn nâng cao năng lực hỗ trợ nhóm thanh niên yếu thế đã được tổ chức cho nhân viên CWD, cán bộ Hội LHPN Việt Nam và một số đối tác trong mạng lưới hỗ trợ phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, CWD tạo điều kiện để LP4Y tham gia các Hội chợ từ thiện, hoạt động gây quỹ Peace Shop, làm diễn giả và tham dự các “Diễn đàn Ngày thứ sáunhư Diễn đàn Hỗ trợ nghề nghiệp cho nữ thanh niên yếu thế.

Hướng tới đối tượng nhóm nữ thanh niên yếu thế trong cộng đồng, LP4Y và CWD đã có những hoạt động hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, kỹ năng sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Sau 7 năm hoạt động tại Việt Nam, LP4Y đã thực sự đã mang lại ý nghĩa trong những nỗ lực hỗ trợ nhóm thanh niên nữ yếu thế, đóng góp đối với cộng đồng, phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam.

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video