Vĩnh Long: tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mang Thít, nhiệm kỳ 2021 - 2026

07/10/2021
Ngày 5/10/2021, Hội LHPN huyện Mang Thít tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mang Thít lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham dự Đại hội có 153 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho 18.518 hội viên trong tổ chức Hội và phong trào phụ nữ.
Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Mang Thít, nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, với sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo n lực của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh, các cấp Hội đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động và 03 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Mang Thít, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề ra. Nổi bật là, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và công tác dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ ngày càng hiệu quả, giúp 283 hộ phụ nữ thoát nghèo (trong đó có 151 hộ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo), đạt 235,9% so với nghị quyết.

Với tinh thần “Đoàn kết, tự tin, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã biểu quyết thông qua 8 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2021- 2026, phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp gần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; thực hiện 2 khâu đột phá và 03 nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí tham Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Mang Thít nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Bà Lê Thị Lợi tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Mang Thít, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức trực tiếp. Các đơn vị còn lại tiếp tục Đại hội hoàn thành chậm nhất ngày 20/10/2021.

Hội LHPN tỉnh vĩnh long

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video