• Phụ nữ Đắk Lắk hướng đến phát triển tỉnh nhà thành trung tâm vùng Tây Nguyên

  Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk xác định, trong nhiệm kỳ mới sẽ nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vì hạnh phúc, bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ trong tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh Đắk Lắk văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.
 • Phụ nữ Vĩnh Phúc góp phần xây dựng tỉnh giàu mạnh, văn minh

  Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các tầng lớp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng khẳng định tiềm năng to lớn và vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, đóng góp xứng đáng vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.
 • Phụ nữ Gia Lai góp phần xây dựng 90 làng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS

  Phụ nữ Gia Lai là đơn vị đi đầu tại Tây Nguyên về thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chủ động đăng ký các phần việc tham gia xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần rất lớn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
 • Các cấp Hội LHPN thành phố Hà Nội: Góp sức xây dựng Thủ đô giàu đẹp

  Năm năm qua, các cấp Hội LHPN TP. Hà Nội đã vượt qua khó khăn, năng động sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của địa phương và Thủ đô. Từ những hoạt động sôi nổi, nhiều điển hình tiên tiến với các mô hình mới, cách làm hay đã xuất hiện, góp phần khẳng định vai trò, vị thế phái đẹp trong xã hội.
 • Huế: Dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hiện

  Đó là mục tiêu của của các cấp Hội LHPN trong tỉnh khi tuyên truyền quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TÂM ĐIỂM

AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ

Video