Đà Nẵng: Nâng cao năng lực cho người lao động đi làm việc xa nhà

19/05/2022
Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-UBND, ngày 14/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt tiếp nhận dự án “Vì sự phát triển nữ công nhân tại thành phố Đà Nẵng” do Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Pacific Links Foundation) tài trợ, trong 02 ngày 09 và 10/5/2022, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho tư vấn viên và cho người lao động chuẩn bị hoặc có mong muốn đi làm việc xa nhà.
Tập huấn nâng cao năng lực cho người lao động chuẩn bị hoặc có mong muốn đi làm việc xa nhà

Qua các buổi tập huấn, học viên tham gia đã được chuyển tải những thông tin, kiến thức cơ bản về phòng chống mua bán người, cưỡng bức lao động; di cư an toàn và tìm hiểu về ứng dụng quản lý tài chính PAXU. Qua đó giúp các tư vấn viên và người lao động chuẩn bị hoặc có mong muốn đi làm việc xa nhà được nâng cao năng lực, có đủ kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình và tự tin khi đến làm việc tại các địa phương khác hoặc đất nước khác, giúp họ đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong công việc và cuộc sống.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video