Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra trong 2 ngày 18-19/11

03/11/2021
Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 18-19/11/2021 với 182 đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng các tiểu ban hoàn thiện những nội dung công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoà Bình cho biết: Việc chỉ đạo hoàn thành tốt Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện trong thời gian qua là tiền đề quan trọng cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII. Quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội các cấp đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, đảm bảo các Đại hội diễn ra đúng tiến độ và đạt chất lượng. Hội LHPN tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ theo dõi, hướng dẫn cơ sở các bước của quy trình đại hội bảo đảm chặt chẽ, rõ ràng, đúng trình tự, nguyên tắc điều lệ, quy chế bầu cử của Hội LHPN Việt Nam. Kịch bản điều hành đại hội được phổ biến đến cấp cơ sở và tập duyệt trước. Đại hội đã đảm bảo chất lượng toàn diện cả về báo cáo chính trị đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và công tác Hội trong nhiệm kỳ, tham luận, bầu Ban Chấp hành, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên… 

Công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh đã được tiến hành hết sức trách nhiệm, công phu. Các tiểu ban phục vụ đại hội có kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Việc xây dựng các văn kiện đã bám sát văn kiện Đại hội Đảng các cấp, trong đó tập trung hướng nội dung trọng tâm vào chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, phụ nữ; nâng cao đời sống mọi mặt cho phụ nữ; đồng thời các phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới đã được nghiên cứu kỹ càng, thể hiện được ý chí, khát vọng của phụ nữ trong tỉnh. Công tác nhân sự đảm bảo các bước quy trình theo hướng dẫn của TW Hội và Tỉnh ủy.  

Hiện, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, từ nội dung chương trình, các báo cáo trình tại Đại hội, phương án nhân sự… Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được chuẩn bị chi tiết, kỹ lưỡng; Công tác hậu cần chuẩn bị chu đáo, bố trí chỗ ăn, nghỉ, đi lại cho đại biểu dự Đại hội. Hội LHPN tỉnh cũng đã xây dựng phương án tổ chức Đại hội nếu tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp…

Ngày 15/10, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Hội LHPN tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh. Và ngày 03/11, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam cũng tiến hành duyệt Đại hội bằng hình thức trực tuyến. Qua đó, Hội LHPN tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý để hoàn thiện các dự thảo văn bản trình Đại hội.

Ban TG Hội LHPN tỉnh Hoà Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video