Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định diễn ra vào ngày 11/10

06/10/2021
Chiều ngày 04/10/2021, Hội LHPN tỉnh Nam Định tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội LHPN tỉnh Nam Định tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại buổi họp báo, bà Trần Thị Định, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã thông tin tóm tắt kế hoạch Đại hội đai biểu phụ nữ các cấp, kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội và một số hoạt động của Hội LHPN các cấp chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Theo đó, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nam Định sẽ diễn ra ngày 11/10/2021, với tổng số 400 đại biểu (trong đó có 250 đại biểu chính thức và 150 đại biểu khách mời). Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình các phong trào, hoạt động của Hội LHPN trong nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, góp phần nâng cao vị thế của hội, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ.

Tại buổi Họp báo, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp tăng cường tuyên truyền các hoạt động nổi bật của các cấp Hội, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để lan toả phong trào, góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại hội.

                                                               

Lê Thi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video