“Đánh giá thực trạng các mô hình kinh tế - xã hội vùng nuôi trồng thuỷ sản và vùng đất ngập mặn ven biển miền Trung”.

29/08/2005
Đó là tên đề tài nhánh do T.W Hội LHPN Việt Nam thực hiện thuộc đề tài nghiên cứu khoa học (KC09) do Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên làm chủ đề tài

nhằm mục đích: Tìm hiểu các quy định pháp lý, chính sách, kế hoạch, chiến lược liên quan đến NTTS; tìm hiểu các mô hình kinh tế vùng ngập mặn và vùng NTTS hiện có; tìm hiểu khó khăn, thuận lợi trong NTTS cũng như những tác động của NTTS đến môi trường và xã hội,

từ đó xác lập các mô hình phát triển kinh tế - xã hội cho vùng ngập mặn và vùng NTTS các tỉnh ven biển miền Trung, góp phần cùng các nhà khoa học đề xuất các mô hình kinh tế - xã hội hiệu quả, đảm bảo cân bằng sinh thái, khắc phục ô nhiễm môi trường.

 

Đề tài do T.W Hội LHPN Việt Nam thực hiện được tiến hành trong 2 tháng 7,8/2005 tại 14 tỉnh, gồm: 6 tỉnh Bắc Trung bộ (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế); 6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung bộ (Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà); 2 tỉnh vùng Đông Nam bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận).

 

Đối tượng khảo sát là 685 hộ gia đình NTTS thuộc 14 tỉnh; 45 doanh nghiệp tư nhân NTTS tại 6 tỉnh; nhóm cán bộ đại diện UBND, các ngành: Thuỷ sản, Tài nguyên, Môi trường, Y tế, Hội LHPN cấp tỉnh, huyện, xã.

Minh Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video