6.527 dự án đầu tư của các thành viên APEC vào Việt Nam

08/11/2006
8 năm (kể từ khi Việt Nam được kết nạp là thành viên chính thức của APEC), quan hệ giữa APEC và Việt Nam có bước phát triển khá ấn tượng về các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch…

Đầu tư trực tiếp (FDI) của các thành viên APEC vào Việt Nam tính từ năm 1998 đến hết tháng 9/2006 có 6.527 dự án, với tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung lên đến 49.391,5 triệu USD, chiếm 83,1% về tổng số dự án và chiếm 69,2% về tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tương ứng. Trong 14 thành viên đầu tư lớn nhất vào Việt Nam (trên 1 tỷ USD), APEC đã có “10 đại gia”. Chỉ với 10 thành viêntrên, lượng vốn đầu tư đăng ký đạt 47.273,3 triệu USD, chiếm 95,7% APEC và chiếm 66,2% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

 

APEC cũng là Diễn đàn có lượng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam so với các khu vực khác , trong đó Nhật Bản là thành viên có số vốn cam kết và giải ngân lớn nhất trong tất cả các nước và các tổ chức trên thế giới. Nguồn vốn này đã góp phần cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và cân đối ngân sách của Việt Nam.

Trung tâm Thông tin (tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video