ADB hỗ trợ 800.000USD phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn miền Trung

03/12/2005
Vừa qua, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Bradford Philips-Giám đốc quốc gia, cơ quan đại diện thường trú ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam và ông Trần Minh Tuấn-Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt Chính phủ Việt Nam đã ký khoản hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại trị giá 800.000USD.

Số tiền này được lấy từ Quỹ Hỗ trợ đặc biệt của Chính phủ Nhật Bản, nhằm hỗ trợ việc xây dựng một dự án lớn về cơ sở hạ tầng nông thôn khu vực miền Trung Việt Nam.

 

Tại lễ ký kết, ông Trần Minh Tuấn-Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước nói: Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm cải thiện sinh kế bền vững khu vực miền Trung" do ADB tài trợ có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xoá đói giảm nghèo và phát triển nông thôn của Việt Nam.

 

Tổng chi phí của khoản hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại này khoảng 1 triệu USD, trong đó vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 200.000USD. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đóng vai trò giám sát tổng thể khoản hỗ trợ, dự kiến tiến hành trong 11 tháng.

 

Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm cải thiện sinh kế bền vững khu vực miền Trung" có các hoạt động chính gồm: Báo cáo đánh giá về những bài học kinh nghiệm trong phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn; lập kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn cho các tỉnh dự án trong vòng 10 năm tới; báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho toàn dự án và nghiên cứu khả thi cho 3-4 tiều dự án mẫu; đưa khung tái định cư, kế hoạch tái định cư, kiểm tra môi trường ban đầu cho các tiểu dự án mẫu và kế hoạch quản lý môi trường; đề xuất dự án đầu tư phát triền ngành cơ sở hạ tầng nông thôn.

Theo báo Người lao động

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video