Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổ chức Hội chủ động phối hợp với các cấp, các ngành hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

30/11/2021
Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra sáng nay (30/11).
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 3 từ phải sang) trao tặng Đại hội bức tranh gạo - Biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII mang chủ đề "Phụ nữ Việt Nam khát vọng vươn xa"

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Minh Hương đánh giá cao và biểu dương những kết quả đáng trân trọng các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được trong 5 năm qua. 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đoàn kết, sáng tạo, chủ động triển khai phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ công tác Hội; cả 9 chỉ tiêu đề ra tại Đại hội đều đạt và vượt. 

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định: Bước sang nhiệm kỳ 2021-2026, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là những tác động nhiều mặt và chưa từng có tiền lệ từ dịch bệnh Covid-19; để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội, hơn lúc nào hết, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần tiếp tục phát huy tốt những ưu điểm, bài học kinh nghiệm, có giải pháp nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong Báo cáo chính trị của Đại hội; bám sát và chủ động cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Chiến lược phát triển Hội LHPN VIệt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2035; phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Hội và của phụ nữ BRVT trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội tiếp tục nghiên cứu thảo luận và tổ chức thực hiện:

Thứ nhất, không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống cho phụ nữ để mỗi phụ nữ có thể vững vàng, tự tin trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, cần đầu tư thỏa đáng cho nhiệm vụ xây dựng người phụ nữ Bà Rịa - Vũng Tàu thời đại mới có tri thức, có sức khỏe, có đạo đức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Tổ chức Hội phải tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện. Phát huy vai trò của phụ nữ các dân tộc trong tỉnh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Chú trọng hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình, xây dựng tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, góp phần giải quyết tốt những vấn đề đang đặt ra đối với gia đình hiện nay, tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em ngay trong gia đình và cộng đồng.

Thứ hai, vận động phụ nữ khai thác triệt để các lợi thế của tỉnh như dịch vụ hậu cần du lịch, nông nghiệp công nghệ cao để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; chú trọng phát triển ngành nghề mới, sản phẩm mới, sản phẩm chủ lực; ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, trình độ, tay nghề, ý thức kỷ luật để trở thành lực lượng lao động quan trọng của tỉnh; nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ thành lập và quản lý, tích cực tham gia kinh tế tập thể.

Thứ ba, cùng với tham gia phát triển kinh tế, các cấp Hội cần quan tâm hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, góp phần giải quyết tốt những vấn đề đang đặt ra đối với gia đình hiện nay, tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em ngay trong gia đình, cộng đồng.

Đồng thời, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo sức khỏe cho phụ nữ; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách về dân tộc, tôn giáo, hỗ trợ phụ nữ khó khăn, yếu thế; thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.  

Thứ tư, cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ vai trò nòng cốt của tổ chức Hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thích ứng với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của xã hội, phụ nữ. Mở rộng các loại hình liên kết, tập hợp thể hiện rõ tính liên hiệp của tổ chức. Thực hiện có hiệu quả phương châm "Huyện đồng hành cơ sở, Xã nắm chắc hội viên, Chi thấu hiểu phụ nữ". Tham mưu, đề xuất và tích cực tham gia giải quyết các vấn về xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy quyền làm chủ của phụ nữ, thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ".

Thứ năm, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, tỉnh không ngừng xây dựng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp Hội. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao; gắn bó với công tác Hội và phụ nữ; có đạo đức, lối sống trong sáng; có trình độ, hiểu biết pháp luật; có bản lĩnh, mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Lấy sự hài lòng của phụ nữ làm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động Hội và chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Minh Hương đã gửi tặng Đại hội bức tranh gạo - Biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII mang chủ đề "Phụ nữ Việt Nam khát vọng vươn xa". 

Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ như: trao vốn, vật nuôi, con giống, tặng nhà...

Phát huy truyền thống "Phụ nữ Miền Đông gian lao mà anh dũng", Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã đề ra các phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026:

Theo đó, hàng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 1 hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe; Hàng năm giúp 160 hộ có phụ nữ thoát nghèo; Hỗ trợ nâng cao năng lực cho 20% - 30% phụ nữ là chủ doanh nghiệp; Hỗ trợ thành lập mới 3 tổ hợp tác/tổ liên kết sản xuất.

Đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực, xâm hại được phát hiện được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

Hàng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thêm 5 hộ gia đình đạt tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch"; Hội đăng ký và thực hiện 1 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đến cuối nhiệm kỳ phát triển 8.000 hội viên.

100% chủ tịch Hội LHPN cấp xã, 100% Chi Hội trưởng và tối thiểu 30% người được quy hoạch chức danh chủ tịch Hội LHPN cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. Hàng năm, Mỗi cấp Hội giám sát ít nhất 1 chính sách, góp ý ít nhất 1 dự thảo văn bản

Trong nhiệm kỳ, Hội đề xuất thành công ít nhất 1 chính sách, đề án, chương trình liên quan đến phụ nữ.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video