Bắc Kạn: Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp diễn ra thành công với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng

02/11/2021
Trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, với phương châm tích cực, chủ động cùng với các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo an toàn, tiết kiệm và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, các Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp.
Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn khóa IX nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Điểm nổi bật của Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đó là báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu với bố cục chặt chẽ, ngắn gọn, nêu bật được kết quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, thể hiện tính đặc thù của từng địa phương, đơn vị; Rút ra được nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào. Việc xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 đã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và những vấn đề đang đặt ra đối với phụ nữ trong thực tiễn để lựa chọn các nội dung ưu tiên, các khâu đột phá và cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội trong giai đoạn tới. Các tham luận tại Đại hội đảm bảo chất lượng, đi sâu vào việc đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức công tác Hội, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo và đề xuất được các giải pháp có tính khả thi nhằm thúc đẩy phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ tới.

Công tác nhân sự được các cấp Hội chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, chặt chẽ theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam. Quy trình bầu cử được thực hiện theo đúng nguyên tắc Điều lệ Hội và Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội. Ban chấp hành Hội LHPN khóa mới từng bước được trẻ hóa, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ bản đạt chuẩn. Kết quả, cấp cơ sở Hội đã bầu 956 chị tham gia Ban chấp hành, 101 Chủ tịch, 105 Phó Chủ tịch; cấp huyện, thành phố và tương đương có 174 chị được bầu vào Ban chấp hành, 10 Chủ tịch, 11 Phó Chủ tịch; cấp tỉnh bầu được 29 uỷ viên Ban chấp hành, bà Hà Thị Liễu tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, bà Hoàng Thị Ngân, Vi Thị Thúy, Nguyễn Thị Tuyết Thanh tiếp tục tái cử chức Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Để Đại hội thực sự trở thành ngày hội lớn của cán bộ, hội viên, phụ nữ, thu hút sự quan tâm, chú ý của xã hội, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được chú trọng với nhiều hình thức phong phú. Mặc dù đại dịch Covid-19 có tác động sâu sắc nhưng với những giải pháp tuyên truyền  được triển khai phù hợp thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội đã tạo sức lan tỏa rộng rãi. . Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã được phát động và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp phụ nữ. Kết quả, đã hỗ trợ xây dựng 09 nhà “Mái ấm tình thương” trị giá gần 200 triệu đồng; mỗi tổ chức Hội cơ sở đều có ít nhất 01 công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp, trong đó chú trọng tới việc hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Quá trình tổ chức Đại hội đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng các cấp, nhất là về nội dung, công tác nhân sự Đại hội; sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của hội viên, phụ nữ. Các Đại hội đã phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.

Có thể đánh giá, Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tăng cường sự đoàn kết, khơi dậy trí tuệ, tiềm năng sáng tạo, đóng góp của phụ nữ Bắc Kạn đối với công cuộc phát triển của địa phương, tạo động lực thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển toàn diện; hướng tới thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

                                                                                                          

Ngọc Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video