Bình Định: 38 tỷ đồng hỗ trợ các hộ gia đình sản xuất kinh doanh

28/04/2021
Vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Bình Định (Agribank Bình Định) đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện thỏa thuận phối hợp cho vay qua Tổ vay vốn giai đoạn 2016-2020.
Hội nghị tổng kết giai đoạn phối hợp 2016-2020 giữa Hội LHPN và Ngân hàng CSXH tỉnh Bình Định

Sau khi ký thỏa thuận, Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với Agribank Bình Định triển khai kế hoạch phối hợp đến các cấp hội và các chi nhánh của Agribank trong toàn tỉnh. Đến nay, đã có 7/11 huyện/thị/thành phố triển khai hệ thống Tổ vay vốn giúp người dân phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước thoát nghèo và có cơ hội làm giàu. Mô hình Tổ vay vốn đã góp phần tạo điều kiện cho các hộ gia đình và cá nhân tiếp cận vốn một cách thuận lợi, có hiệu quả.

Cuối năm 2020, số vốn vay do Hội quản lý thông qua Tổ liên kết là 38.810 tỷ đồng với 59 tổ giúp cho 1.022 lượt hộ vay. Sự phối kết hợp chỉ đạo của các hội đoàn thể và ngân hàng trong việc duy trì hoạt động tổ vay vốn thể hiện một hướng đi đúng, hiệu quả và đã được hội viên đồng tình, ủng hộ. Việc cho vay qua tổ vay vốn đã kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho hội viên phụ nữ để họ chủ động trong sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần hạn chế tín dụng đen ở nông thôn, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập chính đáng cho phụ nữ.

Bên cạnh đó, Tổ luôn đảm bảo thanh toán nợ gốc, lãi theo đúng thỏa thuận, tạo thêm sự gắn bó của hội viên nhằm củng cố, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn thể. Qua đó, những làng nghề, ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống được khôi phục và mở rộng, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động ở nông thôn; tạo điều kiện chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá, cơ sở vật chất kỹ thuật được củng cố và tăng cường

Các đơn vị cũng tích cực phấn đấu để dư nợ vay vốn bình quân hàng năm tối thiểu 20% để củng cố, duy trì chất lượng tổ vay vốn; tỷ lệ nợ xấu dưới 0,5% tổng dư nợ cho vay qua tổ. Để chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đến với hội viên phụ nữ nhanh chóng và thuận lợi, Agribank chi nhánh Bình Định sẽ tiếp tục chủ động tiếp cận khách hàng; tăng cường tuyên truyền các chính sách tín dụng mới; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh. Hai đơn vị cùng phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho tổ trưởng và các cấp Hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vốn vay nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp sử dụng vốn vay không đúng mục đích; thực hiện chi trả hoa hồng theo đúng thỏa thuận liên tịch. Theo đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người dân trong việc vay vốn, đồng thời đẩy mạnh cho vay không có bảo đảm bằng tài sản với các phương thức phối hợp đa dạng, linh hoạt, cải tiến hơn, tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận nhiều hơn nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp.

Hoàng Diệu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video