Bình Định tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân 2005 - 2006

03/12/2005
Hiện nay, tỉnh Bình Định đang chuẩn bị bước vào thời vụ gieo sạ vụ đông xuân 2005 - 2006. Để thực hiện thắng lợi vụ đông xuân 2005 - 2006 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị ngày 10/11/2005, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2005 - 2006.

Trong chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra tình hình chuẩn bị giống cây trồng trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch điều tiết, bổ sung; phân phối lượng thóc giống do nhà nước hỗ trợ cho từng xã. Chuẩn bị đủ giống, có chất lượng, kịp thời và đảm bảo đúng cơ cấu phục vụ sản xuất. Chỉ đạo các địa phương có biện pháp ngăn chặn tình trạng gieo sạ trước ngày 05/12/2005; chân ruộng trũng sản xuất 2 vụ, không gieo sạ trước ngày 20/11/2005.

Các huyện, thành phố tiến hành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi sản xuất từ 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa/năm; phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định vùng chuyển đổi cụ thể, tập trung vận động, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân; gắn việc chuyển đổi sản xuất từ 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa/năm với việc mở rộng diện tích lúa lai; đảm bảo xây dựng mô hình chuyển đổi thành công, tạo tiền đề thuận lợi việc chỉ đạo mở rộng trong những năm tiếp theo. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chuyển đổi 3 vụ sang 2 vụ, kỹ thuật thâm canh lua lai cho nông dân trước khi bước vào sản xuất để vụ đông xuân năm nay đạt kết quả cao; theo dõi, chỉ đạo từng mô hình, có cơ sở đánh giá và nhân rộng ra sản xuất đại trà. Công tác bảo vệ thực vật được quan tâm hàng đầu nhất là các giống lúa nhập từ ngoài tỉnh.

Anh Tuấn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video