Bình Phước triển khai hiệu quả các chương trình giúp phụ nữ khó khăn ở các xã biên giới

13/12/2021
Đó là phát biểu của bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tại Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XI tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra ngày 11/12.
Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bình Phước là tỉnh có diện tích rộng nhất miền Nam, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ và là cầu nối giữa Tây Nguyên và Campuchia. Những năm qua, với ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết; cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Phước đã tiếp bước truyền thống cha anh, phát huy nội lực chung tay đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển.

"Trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, phụ nữ Bình Phước luôn nỗ lực vươn lên với những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam: cần cù, chịu thương, chịu khó, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, phấn đấu vì sự tiến bộ của bản thân, của gia đình và đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước", bà Đỗ Thị Thu Thảo cho biết.

Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ Bình Phước đã năng động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ và chăm lo thiết thực cho hội viên, phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; Thông qua việc phát động phong trào thi đua và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã có giải pháp phù hợp, khai thác và tranh thủ các nguồn lực, vận động xã hội tích cực quan tâm hỗ trợ cho phong trào phụ nữ; kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, từng bước đưa phong trào phụ nữ và công tác Hội đi vào chiều sâu, góp phần vào củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. 

Phụ nữ Bình Phước tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí, ngày càng đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, các cấp Hội phụ nữ đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong công tác cán bộ nữ đạt kết quả rất tốt, được Trung ương đánh giá rất cao. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ ngày càng được tăng cường và nâng cao về chất lượng và số lượng, cán bộ nữ giữ các vị trí chủ chốt trong tổ chức Đảng, chính quyền, Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh đều rất cao.

Tổ chức Hội ngày càng được củng cố, đội ngũ cán bộ Hội được trẻ hóa, tỷ lệ cán bộ các cấp đạt chuẩn được tăng lên. Với phương châm hướng về cơ sở, hoạt động của tổ chức Hội ngày càng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu của phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là đối với phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật… 

Bà Đỗ Thị Thu Thảo (phải), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tặng bức tranh cho Đại hội. Ảnh: L.T.Xuyến

Bà Đỗ Thị Thu Thảo khẳng định, phụ nữ Bình Phước tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình, chủ động, tự giác, tích cực trong các phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ đó, mỗi con đường hoa, ngõ xóm sạch đẹp, tuyến đường an ninh, khu dân cư an toàn do phụ nữ tự quản, những gia đình ấm no, tiến bộ hạnh phúc hay những mô hình kinh tế, sản phẩm địa phương... đều có sự tham gia tích cực của phụ nữ. 

"Với đặc thù là tỉnh biên giới, Bình Phước đã triển khai rất hiệu quả chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", góp phần khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, cũng như huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng nhằm chia sẻ một phần những khó khăn của phụ nữ ở các xã biên giới, giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gắn kết tình quân dân và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia", bà Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo chỉ đạo: "Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, tổ chức Hội phụ nữ Bình Phước phải nâng cao khả năng thích ứng một cách linh hoạt nhất, nắm bắt thời cơ từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện khâu đột phá "Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội"; tiếp tục phát huy thế mạnh, tận dụng thời cơ để vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt là thời kỳ hậu COVID-19.

Thứ hai, tiếp tục bám sát và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên trì sứ mệnh "Đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ Việt Nam vì hạnh phúc của phụ nữ và sự thịnh vượng của đất nước" là nền tảng quan trọng định hướng công tác Hội và phong trào phụ nữ. Cần phát huy hơn nữa sự chủ động, đổi mới mới tư duy, lựa chọn phương thức phù hợp, hiệu quả để thực hiện chức năng đại diện; lựa chọn ưu tiên những vấn đề thiết thân của phụ nữ, gia đình, bình đẳng giới... trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trọng tâm như "Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam" và "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới".

Thứ ba, phát huy vai trò chủ thể của hội viên, phụ nữ với tư cách là nhân tố sống còn của tổ chức Hội. Một mặt, phải khơi dậy ý chí tự lập, khát vọng vươn lên, tinh thần chủ động giải quyết các vấn đề của bản thân, của gia đình để thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội. Mặt khác, phải lấy quyền lợi chính đáng, sự tiến bộ của các tầng lớp phụ nữ làm mục tiêu phấn đấu và lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo kết quả hoạt động Hội. Thể hiện hình ảnh, vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thông qua cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu cụ thể của địa phương… đóng góp cao nhất vào hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã đề ra.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm, có phương pháp công tác dân vận khéo là nhân tố có tính chất quyết định hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội. Phát huy vai trò đoàn kết, dẫn dắt, khơi dậy sức sáng tạo, cống hiến của Ban Chấp hành, người đứng đầu các cấp Hội; tập trung các giải pháp thực hiện khâu đột phá "Đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả"; khuyến khích, động viên đội ngũ chi hội trưởng, người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng tham gia công tác Hội.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, đề xuất chính sách, giám sát và phản biện xã hội một cách đồng bộ, ngày càng sát với nhu cầu thiết thân của phụ nữ.

Thứ sáu, huy động nguồn lực tổng hợp từ các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Tập trung tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ công tác Hội và các vấn đề của phụ nữ, gia đình, trẻ em vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; các chương trình phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức. Khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đáp ứng yêu cầu công tác phụ nữ, các mục tiêu bình đẳng giới trong tình hình mới.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video