Các cấp Hội tích cực quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

03/06/2022
Thời gian này, các cấp Hội LHPN trên cả nước đang tập trung tổ chức tập huấn, quán triệt, triển khai nhằm giúp các cấp Hội, cán bộ Hội nắm bắt đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Từ đó xây dựng, triển khai hoạt động hội, phong trào phụ nữ hiệu quả góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Thuận Lê Thị Hải Yến phát biểu khai mạc và quán triệt Chuyên đề Tổng quan Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TW lần thứ XIII và cấp tỉnh lần thứ XV

- Hội LHPN tỉnh Bình Thuận:

Hội LHPN tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết cho 70 cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện. Các đại biểu tập trung nắm chắc nội dung 4 chuyên đề: Tổng quan về Nghị quyết Đại hội đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế.

Các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận sâu chỉ tiêu của từng nội dung Chuyên đề và hiến kế các giải pháp mới để thực hiện phù hợp nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ trong tình hình mới; xây dựng Kế hoạch hoạt động toàn khóa cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc thù của địa phương. Với sự quyết tâm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo của mỗi cán bộ Hội, cơ sở Hội, Nghị quyết Đại hội đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được triển khai có chất lượng và hiệu quả.

- Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn:

Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn trực tiếp và trực tuyến được kết nối đến 199 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở với 2.074 đại biểu là ủy viên ban chấp hành hội LHPN các cấp từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ hội chuyên trách các cấp, chi hội trưởng, chi hội phó chi hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề: Tổng quan các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh đề ra; triển khai phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", Cuộc vận động: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, 3 khâu đột phá: Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội; Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh;Thúc đẩy phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế tập thể, sản xuất hàng hóa an toàn gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của tỉnh và 03 nhiệm vụ trọng tâm: “Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam”; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, một số điểm mới trong Điều lệ hội LHPN Việt Nam…

Trong quá trình tập huấn các đơn vị tham gia thảo luận tại đơn vị,  đề xuất các sáng kiến về Ban tổ chức lớp tập huấn xác định những thuận lợi, thách thức, thời cơ và nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới đồng thời làm rõ trách nhiệm của mỗi cấptrong xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Sau hội nghị tập huấn của tỉnh, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp sâu rộng trong cán bộ, hội viên.

- Hội LHPN tỉnh Gia Lai:

Hội LHPN tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn, triển khai Nghị quyết cho 220 Phó Chủ tịch cấp xã, chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ trên địa bàn huyện Đức Cơ và Chư Prông.

Quang cảnh lớp tập huấn tại huyện Đức Cơ

Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ Hội, Chi hội trưởng hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc. Đặc biệt là những điểm mới trong các Nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất và ý chí hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra phù hợp với nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh tổ chức hướng dẫn Hội LHPN các xã, các chi hội xây dựng chương trình hành động gắn với Nghị quyết Đại hội phụ nữ cấp huyện, xã và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo kế hoạch, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc cho 200 chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ tại các huyện Chư Sê và Đăk Đoa trong tháng 6/2022.

Hà Giang, Ngọc Thùy, BTC Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video