Chủ tịch Hà Thị Khiết thăm và làm việc tại Cam-pu-chia

19/07/2006
Nhận lời mời của Bà Ing Kantha Phavi, Bộ trưởng Bộ các vấn đề phụ nữ Cam-pu-chia, đồng chí Hà Thị Khiết, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu của Uỷ ban QGVSTBCPNVN đã sang thăm và làm việc tại Cam-pu-chia từ ngày 10-13/7/2006

Mục đích của chuyến thăm nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ máy quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, trao đổi kinh nghiệm và tham quan điển hình về mô hình bộ máy, những vấn đề cần quan tâm và thúc đẩy các bước hợp tác tiếp theo. Mặt khác, chuyến thăm cũng còn nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa phụ nữ hai nước. Hai bên đã có buổi toạ đàm, trao đổi về tình hình phát triển bộ máy của hai quốc gia, trong đó nêu những thành tựu quan trọng và chia sẻ những khó khăn đang cản trở hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Trong thời gian ở Cam-pu-chia, đồng chí Hà Thị Khiết đã đến thăm một số trung tâm dạy nghề cho nữ nông thôn do nữ làm quản lý và những cơ sở sản xuất lụa tơ tằm, mây tre đan xuất khẩu ở các tỉnh Kampong Cham và tỉnh Xiêm Riệp, Cam-pu-chia. Trong các buổi làm việc, phía Cam-pu-chia luôn đánh giá cao mục đích và ý nghĩa của chuyến thăm và những gợi ý của Chủ tịch Hà Thị Khiết về tăng cường các hoạt động xoá đói giảm nghèo cho phụ nữ. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thông tin về công tác vì sự tiến bộ phụ nữ trong thời gian tới.

Thu Huyền, Uỷ ban QGVSTBCPN

CÁC ĐỀ ÁN

Video