Gia Lai: Góp ý Dự thảo Báo cáo trình Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2021-2026

26/08/2021
Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tổ chức 4 cuộc hội thảo tại 2 cấp để lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo trình Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026”
Đồng chí Phạm Thị Hoa, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh định hướng nội dung góp ý tại Huyện Ia Grai

Trong đó, cấp huyện tổ chức 3 cuộc tại huyện Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang với 70 đại biểu gồm lãnh đạo Huyện ủy, UBND, MTTQ, cán bộ, hội viên phụ nữ công nhân lao động, phụ nữ dân tộc thiểu số. Cấp tỉnh tổ chức 1 cuộc tại Hội LHPN tỉnh Gia Lai gồm lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ, các ban đảng Tỉnh ủy và các đồng chí nguyên là Phó Chủ Tịch Hội, Uỷ viên BCH khóa XIII.        

Tại các cuộc hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Hoa đã định hướng nội dung góp ý kiến vào dự thảo văn kiện, trong đó nhấn mạnh những điểm mới trong Dự thảo Báo cáo trình Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến cơ bản, thống nhất với Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XIII trình Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, tham gia ý kiến tập trung vào các nội dung: tiêu đề báo cáo; đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016-2021; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; các phong trào, cuộc vận động, khâu đột phá của tổ chức Hội; đánh giá nhận định về những kết quả đạt được và hạn chế, bài học kinh nghiệm; mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới…

Hội viên phụ nữ người DTTS tham gia ý kiến tại huyện Chư Păh

Các ý kiến góp ý đã thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh và sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ, các ban đảng Tỉnh ủy. Các ý kiến sẽ được Tiểu ban văn kiện Đại hội tiếp thu để nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện Dự thảo Báo cáo trình Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV.

Ban Xây dựng tổ chức Hội

TÂM ĐIỂM

Video