Giải ngân 947.000.000đ cho 522 hội viên vay phát triển kinh tế

29/08/2005
Thực hiện chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong tháng 8, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã giải ngân nguồn vốn từ các dự án quốc tế

như vốn tín dụng Việt Bỉ, Enda, Goodmorning cho 522 chị vayvới số tiền 947.000.000đ. Hội phụ nữ cơ sở tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho 1.048 chị với tổng số tiền 5.627.500.000 đồng. Bên cạnh hoạt động vay vốn, các cấp hội phối hợp với trung tâm khuyến nông, lâm, ngư tập huấn kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi, làm kinh tế cho 233 hộ vay vốn của Hội. Hội LHPN thành phố và các quận, huyện tổ chức 10 lớp tập huấn kiến thức quản lý vốn cho 461 tổ trưởng các nhóm tín dụng tiết kiệm; mở 2 lớp định hướng sản xuất, kinh doanh cho 54 hộ buôn bán nhỏ và tổ chức gặp mặt 70 hộ phụ nữ nghèo bàn biện pháp giúp đỡ.

Thu Hương - Văn phòng Hội LHPN TP Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video