Hà Tĩnh: Đa dạng các mô hình, CLB nhằm thu hút, tập hợp hội viên

24/05/2022
- Ra mắt CLB “Phụ nữ với hội nhập trên môi trường mạng”, CLB “Gia đình 5 có – nông thôn mới kiểu mẫu” nhằm đa dạng hoá mô hình hoạt động để thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội là các hoạt động của Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua
Ban Chủ nhiệm CLB ra mắt

- Ra mắt CLB “Phụ nữ với hội nhập trên môi trường mạng”

Hội LHPN huyện Đức Thọ đã tổ chức lễ ra mắt và tập huấn vận hành CLB "Phụ nữ với hội nhập trên môi trường mạng". Đây là mô hình CLB điểm của Hội phụ nữ huyện.

CLB có 35 hội viên phụ nữ tham gia, được thành lập với mục đích tạo diễn đàn cho hội viên, phụ nữ chia sẻ, giao lưu, học tập các kiến thức, kinh nghiệm về sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh. Đồng thời nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tuyên truyền; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm sử dụng mạng xã hội an toàn; tra cứu thông tin phục vụ cuộc sống và tuyên truyền, giới thiệu nét đẹp quê hương, đất nước. Thông qua tham gia sinh hoạt CLB, các thành viên phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ, các thành viên trong gia đình cùng tham gia sinh hoạt CLB; hỗ trợ, tư vấn cho các hội viên sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo mật thông tin, tránh bị lừa đảo; chia sẻ thông tin có trách nhiệm và ứng xử văn minh trên mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Nhân dịp này, Hội phụ nữ xã Tùng Ảnh đã trao quà cho hội viên phụ nữ tàn tật và trẻ mồ côi.

- Ra mắt CLB “Gia đình 5 có – nông thôn mới kiểu mẫu” 

Mô hình “Gia đình 5 có – nông thôn mới kiểu mẫu” được thành lập tại thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ.

Tại lễ ra mắt, lãnh đạo UBMTTQ huyện, Hội LHPN huyện và địa phương trao tặng 5 mô hình sinh kế cho hội viên nghèo

CLB được thành lập với 30 hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia. Đây là những hộ gia đình gương mẫu, luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt tiêu chuẩn xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Mục tiêu của CLB gồm: có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có nếp sống văn hoá, có kiến thức và có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ cũng như các thành viên trong gia đình trao đổi, chia sẻ các kiến thức về phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình, xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn. 

CLB còn là nơi gặp gỡ giao lưu học hỏi tạo sự đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau cùng tiến bộ giữa các thành viên; đồng thời, giúp các thành viên tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. 

Nguyễn Nguyễn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video