Hà Tĩnh: 4.000 lượt phụ nữ được trang bị kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

25/09/2020
Với phong trào khởi nghiệp, từ năm 2018 đến nay, đã có khoảng 4.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được trang bị kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh
Phát động phong trào phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp 2020-2021

Hội LHPN Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ phát động phong trào Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 - 2021 và Hội nghị tập huấn hoàn thiện kế hoạch kinh doanh và ý tưởng khởi nghiệp cho gần 100 học viên là cán bộ hội phụ nữ, các tổ hợp, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ năm 2018 nay, các cấp Hội Phụ nữ Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức 43 lớp tập huấn trang bị kiến thức sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp cho khoảng 4.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ; gần 300 lớp đào tạo nghề, hơn 960 lớp tập huấn cho 93.000 lượt người nhằm cung cấp kiến thức khoa học kỹ thuật, tay nghề, ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất cho lực lượng lao động nữ;

Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh Dương Thị Hằng nhấn mạnh mục tiêu của phong trào: “Phụ nữ mạnh dạn sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới”. Trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tư vấn - dạy nghề - vốn - chuyển giao khoa học kỹ thuật - hỗ trợ khởi nghiệp - tạo việc làm bền vững cho phụ nữ...”

Ngay sau lễ phát động, các học viên tham gia tập huấn đã được trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ, đăng ký, bảo hộ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm dịch vụ trên địa bàn tỉnh; một số chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.....và kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh dựa vào ý tưởng, hỗ trợ các ý tưởng hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; sơ khảo, lựa chọn dự án tham gia Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020".

Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video