Hoạt động tập huấn

28/09/2020
- Phú Thọ: Tập huấn nâng cao năng lực thành viên, ban lãnh đạo Hợp tác xã/Tổ hợp tác
- Bình Định: Tập huấn triển khai Dự án “Quản lý, tổng hợp rác thải nhựa vịnh Quy Nhơn" tại xã đảo Nhơn Châu
TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 40 thành viên, ban lãnh đạo của 6 hợp tác xã/tổ hợp

- Phú Thọ: Tập huấn nâng cao năng lực thành viên, ban lãnh đạo Hợp tác xã/Tổ hợp tác

Ngày 21-22/9/2020, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 40 thành viên, ban lãnh đạo của 6 hợp tác xã/tổ hợp tác do Hội phụ nữ hỗ trợ thành lập trên địa bàn huyện Yên Lập và Phù Ninh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp những nội dung cơ bản về: Kỹ năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, hướng dẫn quản lý tài chính; xây dựng thương hiệu; kỹ năng kết nối tiêu thụ sản phẩm. 100%  học viên tham gia thực hành nhóm lập kế hoạch sản xuất kinh doanh; trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp liên kết trong sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, kết nối, quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời đi tham quan học tập kinh nghiệm tại Hợp tác xã rau - củ - quả sạch Mạnh Liên là mô hình HTX hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện Tam Nông.

Tham quan học tập kinh nghiệm tại Hợp tác xã rau - củ - quả sạch Mạnh Liên là mô hình HTX hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện Tam Nông.

Qua tập huấn, giúp các học viên nâng cao kiến thức về công tác quản trị điều hành, kỹ năng hoạch định chiến lược phát triển HTX/THT, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Bình Định: Tập huấn triển khai Dự án “Quản lý, tổng hợp rác thải nhựa vịnh Quy Nhơn" tại xã đảo Nhơn Châu

Hội LHPN TP Quy Nhơn tổ chức Lễ công bố ‘Nhóm công tác rác thải nhựa xã Nhơn Châu” với 16 thành viên và mở lớp tập huấn “Kỹ năng truyền thông cộng đồng về công tác quản lý và tổng hợp giảm thiểu rác thải đại dương” cho các thành viên và bà con nhân dân nòng cốt tại xã.

Tập huấn quản lý tổng hợp rác thải theo vòng đời

Qua 3 ngày tập huấn, các chuyên gia đã hướng dẫn về lý thuyết đi đôi với thực hành trên thực địa, đã giúp cho các học viên nắm bắt được các quy trình quản lý tổng hợp rác thải theo vòng đời của rác, quản lý rác thải tổng hợp; đồng thời được trang bị kỹ năng truyền thông, kỹ năng giám sát

Các hoạt động của dự án nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các Tổ cộng đồng quản lý rác thải tại 4 xã, phường nâng cao năng lực quản lý và ý thức BVMT của cộng đồng địa phương, xây dựng mô hình cộng đồng thu gom phân loại, xử lý nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại các xã, phường ven biển thuộc vịnh Quy Nhơn, qua đó góp phần xử lý rác thải nhựa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển và bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học vùng ven biển vịnh Quy Nhơn. Dự án thuộc Chương trình phát triển LHQ, Chương trình tài trợ nhỏ - Quỹ môi trường toàn cầu (UNDP/GE SGP) tài trợ từ nguồn vốn của Chính phủ Na Uy và kinh phí đối ứng của UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện trong 2 năm trên địa bàn 4 xã Nhơn Châu, Nhơn Hải, Nhơn Lý và khu vực 1,2 phường Ghềnh Ráng giao cho Hội LHPN thành phố Quy Nhơn chủ trì triển khai.

 

 

Phú Thọ, Kim Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video